Posłuchaj bozonu Higgsa

| Ciekawostki
Horia Varlan, CC

Bozonu Higgsa nie można co prawda zobaczyć, ale można go... usłyszeć. Troje naukowców przypisało nuty danym, które wskazują na prawdopodobną obecność bozonu. Powstał w ten sposób utwór muzyczny, którego autorami, obok, oczywiście, bozonu, są Domenico Vicinanza z firmy DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), Mariapaola Sorrentino z ASTRA Project oraz Giuseppe La Rocca z włoskiego Narodowego Instytutu Fizyki Jądrowej w Katanii.

Udźwiękowienia dokonaliśmy przypisując nuty poszczególnym danym. Słuchając muzyki słyszymy dane. Dzięki tej metodzie każde regularne dane naukowe można przełożyć na melodie. Jeśli dane są okresowe (czyli mają powtarzające się cykle), usłyszymy melodięo takiej samej regularności i powtarzalności - powiedział Vicinanza.

Zachęcamy do posłuchania [MP3] bozonu Higgsa.

bozon Higgsa melodia dźwięk dane muzyka