Nie taki straszny cement

| Nauki przyrodnicze
yuan2003

Światowa produkcja cementu jest tak duża, że odpowiada ona aż za 5% antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych. Jednak budowle wzniesione z cementu pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza. Naukowcy z Chin, USA i Europy postanowili zbadać, jaki jest rzeczywisty budżet gazów cieplarnianych związany z produkcją i używaniem cementu. W tym celu zebrali dane dotyczące używania cementu, w tym dane o grubości ścian, jakości materiału, długości wykorzystywania budynków oraz sposobach utylizacji cementu po rozebraniu budynku. Uczeni odwiedzili liczne place budowy w Chinach, gdzie produkuje się najwięcej cementu. Tam skorygowali dane dotyczące czynników wpływających na ilość CO2 absorbowanego przez cement. Badali wszystko co możliwe - od wielkości składowisk gruzu i czasu ich przebywania na otwartym powietrzu po stosunek ilości użytego cementu do wykorzystanego tynku. Pobrali próbki i w laboratoriach badali tempo pochłaniania dwutlenku węgla przez różne elementy budynku, zarówno te zakopane w ziemi, wystawione na zewnątrz jak i zamknięte w samym budynku. Na podstawie zdobytych informacji stworzyli model komputerowy i przeprowadzili 100 000 symulacji, by sprawdzić, jak zmieniają się wyniki w zależności od wprowadzonych zmiennych.

Symulacje wykazały,że w latach 1930-2013 cement pochłonął do 4,5 gigatony węgla, czyli ponad 16 gigaton CO2. To około 43% węgla emitowanego podczas jego produkcji.

Powyższe badania nie zmieniają faktu, że człowiek emituje olbrzymie ilości dwutlenku węgla, ani nie zmieniają ilości tego gazu obecnego w atmosferze. Stanowią jednak niezwykle cenne uzupełnienie wiedzy dotyczącej pochłaniania CO2 na lądach. To bardzo ważne dla modeli obiegu węgla w przyrodzie, gdyż nasza wiedza na temat pochłaniania dwutlenku węgla jest obarczona dużym marginesem błędu. W przyszłych modelach naukowcy będą więc mogli uwzględnić cement nie tylko jako element przyczyniający się do zwiększenia emisji, ale również jako materiał pochłaniający węgiel z atmosfery.

Co więcej, jeśli stanęlibyśmy przed alternatywą czy należy zmniejszyć emisję ze spalania paliw kopalnych czy z produkcji cementu, wybór powinien paść na paliwa kopalne. Jeśli bylibyśmy w stanie produkować cement bez użycia paliw kopalnych i przechwytywać gazy powstające podczas jego produkcji, to cementowe budowle mogłyby pochłaniać więcej CO2 niż powstaje przy ich wznoszeniu, a wówczas oczyszczałyby atmosferę ze szkodliwego gazu cieplarnianego.

cement emisja dwutlenek węgla pochłanianie