Dieta i ćwiczenia redukują gromadzenie neurotoksycznych białek?

| Zdrowie/uroda
Hulagway, CC

Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI) mogą zmniejszyć gromadzenie nieprawidłowych białek związanych z chorobą Alzheimera (ChA).

U 44 dorosłych w wieku od 40 do 85 lat (średnia wynosiła 62,6 roku) z łagodnymi problemami pamięciowymi, ale bez demencji wykonano pozytonową tomografię emisyjną (PET). W ten sposób oceniano zawartość złogów beta-amyloidu oraz splątków neurofibrylarnych z hiperfosforylowanego białka tau.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles zbierali też dane na temat wskaźnika masy ciała, poziomu aktywności fizycznej, diety i innych czynników związanych ze stylem życia.

Okazało się, że zdrowe BMI, aktywność fizyczna i dieta śródziemnomorska wiązały się z mniejszą zawartością blaszek i splątków na skanach mózgu.

Choć wcześniejsze badania wiązały zdrowy tryb życia z opóźnieniem początków ChA, kalifornijskie studium jako pierwsze zademonstrowało, jak czynniki związane ze stylem życia bezpośrednio wpływają na nieprawidłowe białka u osób z lekką utratą pamięci (bez zdiagnozowanej demencji). Dr David Merrill przypomina, że zdrowy tryb życia koreluje też z ograniczeniem kurczenia mózgu/mniejszym wskaźnikiem atrofii u chorych z alzheimerem.

Kolejnym krokiem zespołu ma być połączenie obrazowania i badań interwencyjnych (dotyczących diety, ćwiczeń i innych modyfikowalnych czynników z zakresu stylu życia).

choroba Alzheimera beta-amyloid splątki neurofibrylarne dieta śródziemnomorska BMI aktywność fizyczna David Merrill