Menopauza zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

| Zdrowie/uroda
WCM

Podczas menopauzy dochodzi do takich zmian metabolicznych w mózgu, które mogą zwiększać ryzyko choroby Alzheimera, informują naukowcy z Weill Cornell Medicine i University of Arizona. Odkrycie to może pomóc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego u kobiet choroba Alzheimera występuje na tyle częściej niż u mężczyzn, że różnicy tej nie tłumaczy nawet fakt, iż panie żyją dłużej. Niewykluczone, że pomoże też ono w opracowaniu odpowiednich testów i działań, mających na celu odwrócenie lub spowolnienie niekorzystnych zmian.

Na alzheimera choruje obecnie ponad 5 milionów Amerykanów, w tym co trzecia osoba powyżej 85. roku życia. Wiadomo, że proces chorobowy zaczyna się na dziesięciolecia przed objawami demencji. Te badania sugerują, że istnieje pewien krytyczny czas, gdy u kobiet w wieku 40-50 lat można wykryć metaboliczne oznaki większego ryzyka rozwoju choroby i zastosować środki zmniejszające to ryzyko, mówi główna autorka badań doktor Lisa Mosconi.

Uczeni przebadali 43 zdrowe kobiety w wieku 40-60 lat. Poddano je obrazowaniu za pomocą tomografu pozytronowego i mierzono poziom glukozy w komórkach. Spośród badanych 15 było w wieku przed menopauzalnym, u 14 menopauza się rozpoczynała, a u 14 jut trwała.

Badania wykazały, że kobiety, u których menopauza trwała i te u których się rozpoczynała miały obniżony poziom glukozy w wielu kluczowych regionach mózgu. Podobne zmiany obserwowano już wcześniej u pacjentów na najwcześniejszych etapach alzheimera. Ponadto u kobiet tych zaobserwowano mniejszą aktywność oksydazy cytochromu c, gorzej wypadały też w standardowych testach pamięci. Różnica pomiędzy kobietami przed menopauzą, a kobietami u których menopauza się rozpoczynała lub trwała były wyraźnie widoczne nawet przy uwzględnieniu, że te drugie były starsze.

Utrata estrogenu w trakcie menopauzy nie tylko zmniejsza płodność. Oznacza ona też utratę kluczowych elementów chroniących mózg oraz większą podatność na starzenie sie mózgu i rozwój alzheimera. Musimy pilnie coś z tym zrobić. Obecnie na świecie żyje 850 milionów kobiet, u których menopauza właśnie się rozpoczyna lub trwa. Nasze badania pokazały, że już 40-letnie kobiety powinny znajdować się pod opieką lekarza, a nadzór powinien rozpocząć się na długo zanim pojawią się pierwsze objawy endokrynologiczne lub neurologiczne, mówi doktor Mosconi.

Specjaliści od dawna łączą menopauzę w objawami ze strony mózgu, takimi jak depresja, bezsenność, problemy poznawcze. Łączy się je z obniżeniem poziomu estrogenu. Autorzy najnowszych badań sugerują, że obniżenie poziomu estrogenu może prowadzić do „reakcji głodowej” komórek mózgu. Taki stan metaboliczny może być korzystny w krótkim terminie, ale szkodliwy w długim.

Nasze badania sugerują, że kobiety mogą potrzebować antyoksydantów w celu ochrony aktywności mózgu i mitochondriów oraz strategii prowadzących do utrzymania poziomu estrogenu. Konieczne są badania nad efektywnością i bezpieczeństwem hormonalnych terapii zastępczych na najwcześniejszych etapach menopauzy oraz nad korelacją pomiędzy zmianami hormonalnymi a ryzykiem wystąpienia alzheimera, dodaje Mosconi.

choroba Alzheimera menopauza