Niektórzy mają świetną pamięć mimo zmian typowych dla alzheimera

| Psychologia
Sarah.249, CC

Naukowcy z Northwestern Medicinie zbadali mózgi osób w wieku 90 lat i starszych i stwierdzili, że mimo w pełni rozwiniętych zmian patologicznych typowych dla choroby Alzheimera (licznych blaszek beta-amyloidu i splątków neurofibrylarnych z hiperfosforylowanego białka tau) niektórzy seniorzy do końca życia cieszą się świetną pamięcią.

To niesamowite. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Na tej podstawie wnioskujemy, że istnieją jakieś czynniki, które chronią mózg i wspomnienia przed patologicznymi blaszkami starczymi oraz splątkami. Teraz musimy je tyko znaleźć - opowiada prof. Changiz Geula.

Geula zaprezentował swoje wyniki na dorocznej konferencji Towarzystwa Neuronauk w San Diego.

W poszukiwaniu tajemniczych czynników/mechanizmów zabezpieczających Amerykanie zamierzają się przyjrzeć wpływom genetycznym, dietetycznym i środowiskowym.

Zespół ze Szkoły Medycznej Feinberga badał mózgi 8 osób w wieku 90+. Wybrano je na podstawie ponadprzeciętnych wyników w testach pamięciowych. Okazało się, że pod względem histopatologicznym 3 podpadały pod chorobę Alzheimera (ChA).

Kiedy akademicy zbadali centrum pamięciowe tych ludzi (hipokamp), okazało się, że było ono relatywnie nietknięte. Ocena 5 mózgów osób z demencją i zmianami patologicznymi typowymi dla ChA uwidoczniła zaś nasilone obumieranie komórek hipokampa.

Te odkrycia jasno pokazują, że mózgi niektórych seniorów są odporne na toksyczne oddziaływanie blaszek i splątków.

Podczas badań zespół Geuli analizował pod mikroskopem wybarwione wycinki tkanki. Zliczano neurony w hipokampie i korze czołowej. Jeśli w tej ostatniej widać blaszki beta-amyloidu i splątki, oznacza to, że ChA rozprzestrzeniła się po mózgu.

choroba Alzheimera splątki neurofibrylarne blaszki starcze pamięć Changiz Geula