Zapachowy biomarker choroby Alzheimera

| Psychologia
Patrick Hoesly, CC

Amerykańscy naukowcy, którzy pracowali na mysim modelu choroby Alzheimera (ChA), odkryli, że przed rozwojem znaczących zmian w mózgu można zidentyfikować unikatową sygnaturę zapachową moczu. Niewykluczone więc, że uda się opracować nieinwazyjne narzędzie do wczesnej diagnostyki ChA.

Wcześniejsze badania amerykańskiego Departamentu Rolnictwa oraz Instytutu Monella koncentrowały się na zmianach zapachu ciała pod wpływem czynników zewnętrznych, np. wirusów czy szczepionek. Teraz zdobyliśmy dowody, że sygnatura zapachowa moczu może się zmienić pod wpływem [lub równolegle do] zmian mózgowych charakterystycznych dla ChA. Niewykluczone, że skutki tego odkrycia rozciągną się także na inne choroby neurologiczne - podkreśla dr Bruce Kimball.

Choć nasze badanie znajduje się na razie na etapie udowodniania pewnej koncepcji, identyfikacja unikatowych sygnatur zapachowych może pewnego dnia utorować drogę ludzkim biomarkerom wczesnej fazy alzheimera - dodaje dr Daniel Wesson ze Szkoły Medycyny Case Western Reserve University.

W ramach eksperymentu naukowcy badali 3 mysie modele ChA z nadekspresją - nadmierną produkcją - APP (APP to białko prekursorowe, z którego powstaje beta-amyloid). Za pomocą analiz chemicznych wykazano, że każdy ze szczepów myszy APP wytwarza profil zapachowy moczu, który można odróżnić od profilu myszy kontrolnych. Przekształcenie woni nie wynika z pojawienia się nowych związków, ale ze zmiany proporcji wcześniej występujących składników.

Różnice zapachu między myszami APP i gryzoniami kontrolnymi były w dużej mierze niezależne od wieku. Ponadto występowały one przed odłożeniem się wykrywalnej liczby blaszek w mózgach. Oznacza to, że charakterystyczna sygnatura zapachowa ma raczej związek z obecnością pewnych genów, a nie z rozwojem patologicznych zmian w mózgu.

choroba Alzheimera sygnatura zapachowa mocz biomarker Bruce Kimball Daniel Wesson