Początki alzheimera datują się jeszcze na ciążę?

| Medycyna
color line, CC

Jeśli płód lub noworodek nie dostają odpowiednich ilości witaminy A, reakcje biochemiczne, które wywołują chorobę Alzheimera (ChA), mogą się zaczynać jeszcze w łonie matki albo tuż po narodzinach.

Badania zespołu z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej na zmodyfikowanych genetycznie myszach pokazują także, że suplementy podawane noworodkom z niskim poziomem witaminy A mogą spowolnić chorobę neurodegeneracyjną.

Nasze badanie jasno pokazuje, że marginalny niedobór witaminy A (nawet na etapie ciąży) ma niekorzystny wpływ na rozwój mózgu i powoduje długoterminowe skutki, które mogą ułatwiać ChA na późniejszych etapach życia - podkreśla dr Weihong Song.

Punktem wyjścia dla Songa były wcześniejsze badania, które wykazały, że niskie poziomy witaminy A wiążą się z zaburzeniami poznawczymi. W zbadaniu wpływu pozbawienia witaminy A w życiu płodowym i niemowlęctwie na myszy będące modelem ChA pomagał dr Tingyu Li ze Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Chongqing.

Okazało się, że nawet niewielki niedobór nasilał produkcję beta-amyloidu, z którego powstają neurotoksyczne blaszki. Kanadyjsko-chiński zespół stwierdził także, że jako dorosłe osobniki myszy z grupy z niedoborami wypadały gorzej w testach uczenia i pamięci.

Autorzy publikacji z pisma Acta Neuropathologica zauważyli, że myszy, które nie dostawały odpowiednich ilości witaminy A w łonie matki, ale były odpowiednio żywione jako młode, wypadały gorzej od zwierząt dostających prawidłowe stężenia witaminy A w życiu płodowym i cierpiących na niedobory dopiero po narodzinach. Oznacza to, że do nieprawidłowości doszło już w czasie ciąży.

Song i inni zademonstrowali jednak, że pewna poprawa jest możliwa. Myszy z niedoborami in utero, którym podawano suplementy bezpośrednio po narodzinach, wypadały bowiem w testach lepiej niż gryzonie, w przypadku których nie stosowano suplementacji.

W niektórych przypadkach zapewnianie noworodkom myszy [...] suplementów może obniżyć poziom beta-amyloidu i zmniejszyć deficyty w zakresie uczenia i pamięci. To kwestia czasu: im wcześniej, tym lepiej.

Gdy dodatkowo naukowcy przyjrzeli się 330 seniorom z Chongqing, okazało się, że w grupie z łagodnym bądź dużym niedoborem witaminy A demencję miało aż 75% osób (w porównaniu do 47% w grupie z normalnym poziomem witaminy).

Song przestrzega jednak, że o ile deficyty witaminy A występują w krajach rozwijających się, o tyle np. w Ameryce Północnej są rzadkie. Należy też pamiętać, że witaminę tę można przedawkować, a najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest zbilansowana dieta.

choroba Alzheimera witamina A niedobór ciąża noworodek Weihong Song