Opisano nowy mechanizm choroby Leśniowskiego-Crohna

| Medycyna
M. Schaubeck/TUM

Nierównowaga bakterii przewodu pokarmowego może prowadzić do stanu zapalnego podobnego do choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC). Gdy mikrobiom przeszczepiano od chorych myszy do przewodu pokarmowego zdrowych gryzoni, w jelicie cienkim tych drugich pojawiały się symptomy ChLC.

Chociaż wykorzystaliśmy myszy z podwyższoną genetyczną predyspozycją do stanu zapalnego typu ChLC, objawy pojawiały się dopiero po przeszczepie mikroflory jelitowej chorych osobników - podkreśla prof. Dirk Haller z Technische Universität München (TUM). Co ważne, choroba nie jest wywoływana przez pojedynczy typ bakterii. Mogłoby się wydawać, że dysbiotyczne czy niezrównoważone są pewne kombinacje bakterii, [dlatego] ich właściwości powinny zostać wyjaśnione.

Badania niemieckiego zespołu rzuciły też więcej światła na komórki Panetha z dolnych części krypt jelitowych, które biorą udział w reakcjach obronnych jelit i fagocytozie mikroorganizmów. Od pewnego czasu wiadomo było, że obumierają one w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna, ale nikt nie potrafił powiedzieć, czy zjawisko to prowadzi do nierównowagi w obrębie mikrobiomu. Najnowsze studium autorów publikacji z pisma Gut wskazuje, że utrata funkcji komórek Panetha to raczej skutek, a nie przyczyna stanu zapalnego.

Haller dodaje, że wielu chorym leki przynoszą tylko czasową ulgę. W wielu przypadkach stan zapalny powraca po jakimś czasie. Przeszczep mikroflory kałowej (ang. fecal microbiota transplant, FMT) to obiecująca metoda leczenia rozmaitych chorób przewodu pokarmowego. Ustalenia niemieckiego studium powinny pomóc w stworzeniu naukowej podbudowy i zmodyfikowaniu FMT pod kątem ChLC i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

choroba Leśniowskiego-Crohna ChLC komórki Panetha przeszczep mikroflory kałowej FMT Dirk Haller