U mężczyzn siwizna łączy się z podwyższonym ryzykiem chorób serca

| Medycyna
Tiberiu Ana, CC

Siwe włosy wiążą się u mężczyzn z podwyższonym ryzykiem choroby serca.

Starzenie to nieunikniony czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wiąże się ono z oznakami dermatologicznymi, mogącymi sygnalizować wzrost zagrożenia. Potrzeba dalszych badań nad oznakami skórnymi ryzyka, które pozwoliłby nam interweniować na wcześniejszych etapach patologicznego procesu - wyjaśnia dr Irini Samuel, kardiolog z Uniwersytetu w Kairze.

Miażdżyca i siwienie dzielą podobne mechanizmy molekularne, np. upośledzoną naprawę DNA, stres oksydacyjny, stan zapalny czy zmiany hormonalne. Badanie Egipcjan szacowało więc częstość występowania siwizny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ChNS). Sprawdzano też, czy jest to niezależny marker ryzyka.

Prospektywne, obserwacyjne badanie objęło 545 dorosłych mężczyzn, którzy z powodu podejrzenia ChNS przeszli wielowarstwową tomografię komputerową tętnic wieńcowych (angiografię TK). W zależności od obecności bądź braku ChNS oraz ilości siwych włosów chorych podzielono na kilka podgrup.

Ilość siwych włosów oceniano wg następującej skali: 1 = wyłącznie ciemne włosy, 2 = ciemnych włosów więcej niż białych, 3 = równe ilości ciemnych i białych włosów, 4 = białych włosów więcej niż ciemnych, 5 = całkowita siwizna. Zakres siwienia oceniało 2 niezależnych obserwatorów.

Oprócz tego zbierano dane nt. tradycyjnych czynników sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia, cukrzycy, palenia, dyslipidemii i rodzinnej historii ChNS.

Okazało się, że wysoka punktacja w zakresie siwienia (stopień 3. i wyższe) wiązała się z podwyższonym ryzykiem ChNS niezależnie od wieku metrykalnego i pozostałych czynników ryzyka. Pacjenci z ChNS mieli wyższe wskaźniki siwienia i większy zakres zwapnienia ścian tętnic.

Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała, że wiek, stopień siwienia, nadciśnienie i dyslipidemia były niezależnymi prognostykami obecności miażdżycowej ChNS. Niezależnym predyktorem siwienia okazał się zaś wyłącznie wiek.

Nasze wyniki sugerują, że niezależnie od wieku metrykalnego, siwienie wskazuje na wiek biologiczny i może być sygnałem ostrzegawczym podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Potrzebne są dalsze badania we współpracy z dermatologami, by dowiedzieć się więcej o czynnikach genetycznych i prawdopodobnie dających się uniknąć środowiskowych, które determinują siwienie. By potwierdzić związek między siwieniem a chorobą sercowo-naczyniową, należy przeprowadzić większe studium z mężczyznami i kobietami bez innych znanych czynników ryzyka chorób serca.

choroba niedorwienna serca miażdżyca siwizna Irini Samuel