Refluks uszkadza przełyk, powodując stan zapalny

| Medycyna
fotografar, CC

Przez ponad 80 lat uważano, że błona śluzowa pacjentów z chorobą refluksową przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD) jest uszkadzana chemicznie przez kwas, tymczasem najnowsze badania wykazały, że zniszczenia zachodzą w wyniku wyzwalanej przez cytokiny odpowiedzi zapalnej.

Mimo że radykalna zmiana koncepcji mechanizmu uszkodzenia przełyku w GERD nie spowoduje zmiany podejścia do leczenia za pomocą inhibitorów pompy protonowej [IPP] w najbliższej przyszłości, może mieć znaczące skutki długoterminowe - opowiada dr Stuart Spechler. Pewnego dnia będziemy np. podawać pacjentom z GERD leki obierające na cel cytokiny lub komórki zapalne [...] - dodaje dr Rhonda Souza z UT Southwestern.

Ostatnie studium Spechlera i Souzy bazuje na wcześniejszych badaniach na myszach, które wykazały, że nim pojawią się uszkodzenia, od wprowadzenia soku żołądkowego do przełyku musi minąć kilka tygodni. Oparzenie chemiczne powinno się [zaś] rozwinąć natychmiast, tak jak ma to miejsce w przypadku wylania kwasu akumulatorowego na dłoń.

Tym razem duet naukowców analizował przypadki pacjentów z GERD, których z powodzeniem leczono za pomocą inhibitorów pompy protonowej. Naukowcy przypuszczali, że po odstawieniu IPP zapalenie przełyku może powrócić, co dałoby im szansę na obserwowanie wczesnych zmian związanych z GERD.

U 11 na 12 chorych tak się rzeczywiście stało. Co istotne, zmiany w obrębie przełyku nie wyglądały na oparzenia chemiczne. Zamiast tego wydawało się, że refluks stymulował przełyk do produkcji cytokin, które z kolei uruchamiały proces zapalny.

choroba refluksowa przełyku GERD błona śluzowa oparzenie chemiczne cytokiny odpowiedź zapalna Rhonda Souza Stuart Spechler