Lek na chorobę autoimmunologiczną prosto z jelit

| Medycyna
Mayo Clinic

Amerykańscy naukowcy odkryli, że Prevotella histicola, bakteria ludzkiego mikrobiomu jelitowego, może pomóc w leczeniu chorób autoimmunologicznych.

Zespół z Mayo Clinic oraz Uniwersytetu Iowy testował próbki ludzkiej mikroflory jelitowej na mysim modelu stwardnienia rozsianego (SR); z proksymalnego jelita cienkiego pacjentów z celiakią wyizolowano 3 szczepy: P. histicola, Prevotella melaninogenica i Capnocytophaga sputigena. Okazało się, że P. histicola hamował chorobę w przedklinicznym modelu SR.

Dr Joseph Murray, gastroenterolog z Mayo, podkreśla, że choć to na razie wczesny etap badań i trzeba prowadzić dalsze eksperymenty, wyniki są interesujące. Gdybyśmy mogli wykorzystywać do leczenia chorób pozajelitowych mikroorganizmy już obecne w naszym ciele, stanęlibyśmy u progu nowej ery medycyny.

Autorzy publikacji z pisma Cell Reports odkryli, że P. histicola wywoływały spadki 2 rodzajów komórek prozapalnych (Th1 i Th17) i sprzyjały wzrostom liczebności komórek walczących z chorobą, w tym limfocytów T regulatorowych CD4+FoxP3+ czy tolerogenicznych komórek dendrytycznych ("tolerogenność" oznacza w tym przypadku zdolność do indukowania tolerancji).

Ostatnie badania mikrobiomu pacjentów z SR wykazały brak rodzaju Prevotella. Pod wpływem leków na stwardnienie rozsiane ich liczebność rosła - przypomina prof. Ashutosh Mangalam z Uniwersytetu Iowy.

 

choroby autoimmunologiczne stwardnienie rozsiane mikrobiom mikroflora jelitowa Prevotella histicola Joseph Murray Ashutosh Mangalam