Jak namierzyć mężczyznę?

| Nauki przyrodnicze
National Human Genome Research Institute, licencja Public Domain

Badacze z amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii opublikowali listę charakterystycznych sekwencji DNA zlokalizowanych na chromosomie Y. Informacje zawarte w dokumencie są niezwykle istotne dla badań nad dziedziczeniem w linii męskej.

Badanie materiału odkrytego na miejscu zbrodni, ustalanie ojcostwa, genealogiczna analiza rodzin - to tylko kilka podstawowych zastosowań profilowania genetycznego (ang. DNA profiling), uniwersalnej techniki pozwalającej na identyfikacji osobników na podstawie unikalnych sekwencji DNA zawartych w ich genomie. Metoda ta, rozwijająca się w niezwykłym tempie, stanowi nieocenione źródło wiedzy dla osób zajmujących się wieloma dziedzinami.

Pomimo oczywistych zalet, profilowanie genetyczne związane jest z wieloma trudnościami. Jedną z nich jest fakt, iż materiał genetyczny każdego człowieka zawiera elementy odziedziczone zarówno po matce, jak i po ojcu. Na szczęście, jeden z chromosomów, czyli cząsteczek DNA wchodzących w skład naszego genomu, przekazywany jest wyłącznie z ojca na syna. Mowa o chromosomie Y, którego szczegółowa analiza może dostarczyć wielu istotnych informacji na temat pochodzenia danego mężczyzny oraz jego potomstwa i przodków.

Badacze z NIST przeprowadzili wnikliwe badanie chromosomu Y w poszukiwaniu tzw. krótkich powtórzeń tandemowych (ang. short tandem repeats - STRs). Są to krótkie, powtarzające się w wielu kopiach sekwencje DNA, których długość i liczba jest unikalna dla każdego osobnika płci męskiej, zaś stopień ich podobieństwa pomiędzy dwoma osobnikami jest uznawany za miarę stopnia ich pokrewieństwa. 

Na podstawie zebranych informacji eksperci przygotowali gotowy schemat postępowania pozwalającego na precyzyjną analizę STRs zlokalizowanych na ludzkim chromosomie Y. Protokół, oznaczony kodem SRM 2395 (ang. Standard Reference Material 2395 - standardowy materiał referencyjny nr 2395), został opublikowany jako "silnie zalecany" zestaw informacji pozwalających na skuteczną i wiarygodną analizę STRs zlokalizowanych na "męskim" chromosomie.

chromosom Y STR short tandem repeats krótkie powtórzenia tandemowe profilowanie genetyczne DNA profiling