Ciało migdałowate reguluje stosunek dzieci do osób płci przeciwnej

| Psychologia
Julie McMahon

Wbrew temu, co dotąd sądzono, ciało migdałowate jest nie tyle wykrywaczem zagrożenia, co istotności. Obrazując tę strukturę u dzieci za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), psycholodzy z Uniwersytetu Illinois wykryli, że to ona odpowiada za zmienność reakcji na przedstawicieli płci przeciwnej: awersję w wieku 4-7 lat oraz wzrost zainteresowania w okresie pokwitania.

Amerykanie ocenili postawy 93 dzieci wobec rówieśników tej samej i przeciwnej płci. Funkcjonalnemu rezonansowi magnetycznemu poddano 52 osoby.

Wiemy, że w zakresie ważności granic międzypłciowych zachodzą u dzieci rozwojowe zmiany. Zdajemy też sobie sprawę z istnienia tzw. fenomenu cooties [wyimaginowanej choroby dziecięcej, biorącej się od całowania lub dotykania osoby płci przeciwnej]. Dzieci w tym wieku silnie preferują towarzystwo osób tej samej płci - wyjaśnia prof. Eva Telzer.

Tylko najmłodsze dzieci w naszej próbie prezentowały odchylenie behawioralne ze względu na płeć, oceniając rówieśników tej samej płci jako mających więcej cech pozytywnych (i mniej negatywnych) niż rówieśnicy płci przeciwnej. Myślimy, że to amygdala sygnalizuje znaczenie cooties na tym etapie rozwoju.

O ile w wieku 4-7 lat ciało migdałowate silniej reaguje na twarze osób płci przeciwnej, o tyle w wieku 10-12 lat nie obserwuje się już różnic w aktywacji amygdala w odpowiedzi na twarze rówieśników tej samej i przeciwnej płci. Gdy rozpoczyna się pokwitanie, płeć na nowo staje się istotna [...], co znajduje odzwierciedlenie w reakcji mózgu.

ciało migdałowate amygdala płeć dzieci cooties Eva Telzer