Pierwszy tranzystor napędzany energią cieplną

| Technologia
Thor Balkhed

W Laboratorium Elektroniki Organicznej Uniwersytetu w Linköping powstał termoelektryczny tranzystor organiczny. Wystarczy zmiana temperatury o 1 stopień Celsjusza, by w procesorze pojawiły się wykrywalne modulacje płynącego prądu. To pierwszy obwód logiczny, w tym przypadku tranzystor, który jest kontrolowany przez temperaturę a nie sygnał elektryczny - mówi profesor Xavier Crispin.

Cieplny tranzystor może znaleźć wiele zastosowań, takich jak np. wykrywanie niewielkich różnic temperatur czy stałe monitorowanie temperatury ciała pacjenta. Możliwe stanie się też produkowanie układów scalonych kontrolowanych przez ciepło i stosowanie ich np. w kamerach na podczerwień. Nowy procesor jest 100-krotnie bardziej wrażliwy na zmiany temperatury niż tradycyjne materiały termoelektryczne. Może więc posłużyć jako matryca kamer na podczerwień, a dalsze badania dają nadzieję, że takie kamery mogłyby trafić nawet do smartfonów, gdyż materiały wykorzystane do produkcji tranzystora są tanie, powszechnie dostępne i bezpieczne w użytkowaniu.

Nowy tranzystor powstał w oparciu o badania, które przed laty doprowadziły do stworzenia superkondensatora ładowanego energią słoneczną. Naukowcy z Laboratorium Elektroniki Organicznej analizowali dostępne przewodzące polimery i stworzyli płynny elektrolit, który ma 100-krotnie większą zdolność do zamiany różnic temperatury na prąd elektryczny niż wcześniej używane elektrolity. Po długotrwałych badaniach Don Zhao i Simone Fabiano dowiedli, że możliwe jest stworzenie obwodów kontrolowanych przez ciepło.

ciepło tranzystor energia cieplna