Drzemka w ciągu dnia obniża ciśnienie

| Zdrowie/uroda
WarmSleepy (Timothy Krause), CC

Drzemki w środku dnia wiążą się z niższym ciśnieniem i przepisywaniem mniejszych ilości leków na nadciśnienie.

W obecnych czasach wskutek kultury pracy od dziewiątej do piątej drzemki są niemal przywilejem. Realne jest jednak nadal pytanie: czy to tylko zwyczaj, czy też takie zachowanie zapewnia jakieś korzyści - podkreśla dr Manolis Kallistratos, kardiolog z Asklepieion Voula General Hospital w Atenach.

Greckie studium objęło 386 pacjentów (200 mężczyzn i 186 kobiet) z nadciśnieniem w średnim wieku nieco ponad 61 lat (61,4).

U wszystkich brano pod uwagę wyrażoną w minutach długość snu w ciągu dnia, wyniki całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego, prędkość fali tętna (ang. pulse wave velocity, PWV), zwyczaje dot. stylu życia, wskaźnik masy ciała (BMI) oraz całościową ocenę echokardiograficzną, w tym pomiar lewego przedsionka.

Po wzięciu poprawki na inne czynniki, które mogą oddziaływać na ciśnienie, a więc na wiek, płeć, BMI, palenie, picie alkoholu i kawy, zakres aktywności fizycznej i spożycie soli, Grecy ustalili, że osoby śpiące w ciągu dnia mają o 5% (6 mmHg) niższe średnie dobowe ciśnienie skurczowe. W porównaniu do niedrzemiących, ich średnie ciśnienie skurczowe było o 4% (5 mmHg) niższe w czasie czuwania i o 6% (7 mmHg) niższe w czasie snu nocą.

Choć średnie spadki ciśnienia wydają się niskie, trzeba wspomnieć, że już nawet różnica rzędu zaledwie 2 mmHg w ciśnieniu skurczowym zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych aż do 10%.

Dodatkowo Grecy ustalili, że PWV i średnica lewego przedsionka były u drzemiących mniejsze o, odpowiednio, 11 i 5%. Oznacza to, że u śpiących w ciągu dnia nadciśnienie wyrządza mniejsze szkody naczyniom i sercu.

Naukowcy wspominają o zależności między długością drzemki a stopniem obciążenia przez chorobę. Nasze studium nie tylko pokazuje, że drzemka jest związana z niższym ciśnieniem, demonstruje też, że dłuższy sen jest korzystniejszy. Im dłuższa drzemka, tym niższe ciśnienie skurczowe i zapewne mniejsza ilość leków do obniżenia ciśnienia. Drzemiący w ciągu dnia mają [też] większe spadki ciśnienia podczas snu nocą, co wiąże się z lepszymi wynikami zdrowotnymi.

ciśnienie ciśnienie skurczowe drzemka dr Manolis Kallistratos