Bilirubina zwiększa przeżywalność wysp trzustkowych

| Medycyna
GreenFlames09, CC

Podczas badań na myszach będąca przeciwutleniaczem bilirubina hamowała reakcję immunologiczną po przeszczepie wysp trzustkowych.

Naukowcy z Uniwersytetów Stanowych Karoliny Północnej i Ohio oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine stwierdzili także, że po wyizolowaniu komórek wysp bilirubina, produkt rozpadu hemu hemoglobiny, znacząco ograniczała ich obumieranie pod wpływem niedoboru składników odżywczych i stresu hipoksji (niedotlenienia).

Amerykanie mają nadzieję, że jeśli rezultaty uda się powtórzyć na ludziach, poprawią się wyniki przeszczepów wysp trzustkowych (jest to jedna z metod leczenia cukrzycy typu 1.).

Dr Christopher A. Adin podkreśla, że stres i urazy mogą powodować utratę do 70% komórek w pierwszych 72 godzinach po przeszczepie. Dywagowaliśmy, że będącą przeciwutleniaczem bilirubinę można zastosować jako suplement tłumiący odpowiedź immunologiczną po transplantacji wysp. Podczas eksperymentów podawaliśmy bilirubinę do trzustki przed zabiegiem albo do hodowli po wyizolowaniu wysp.

Naukowcy stwierdzili, że suplementacja bilirubiną hamuje uszkodzenia powodowane rozpoznaniem wzorców molekularnych DAMPs (od ang. damage associated molecular patterns).

Okazało się także, że bilirubina bezpośrednio wpływa na fenotyp komórek walczących z przeszczepem, a zwłaszcza makrofagów, i zmienia profil cytokin.

Uzyskane wyniki pokazują, że bilirubinę można wykorzystać do wstępnego warunkowania trzustki przed przeszczepem wysp.

cukrzyca typu 1. przeszczep wyspy trzustkowe bilirubina Christopher A. Adin