Izomaltuloza nie gwarantuje dobrej kontroli glikemicznej

| Zdrowie/uroda
Uwe Hermann, CC

U pacjentów z cukrzycą typu 2. zastąpienie sacharozy izomaltulozą, disacharydem zbudowanym z glukozy i fruktozy, nie stanowi gwarancji lepszego kontrolowania choroby (Diabetes Care).

W ramach badań Stefanie Bruner z Uniwersytetu Technicznego w Monachium stu dziesięciu chorych z cukrzycą typu 2. losowo przydzielono do jednej z dwóch grup. Przedstawicielom pierwszej przez 12 tygodni codziennie podawano napoje i pokarmy zawierające 50 g sacharozy, a członkom drugiej produkty z taką samą zawartością izomaltulozy. Po 3 miesiącach zbadano poziom frakcji HbA1C hemoglobiny glikowanej, która powstaje wskutek nieenzymatycznego przyłączenia glukozy do cząsteczki hemoglobiny.

Analiza danych uzyskanych od 101 osób ujawniła, że izomaltuloza nie miała znaczącego wpływu na stężenie HbA1C. Po 12 tygodniach poziom HbA1c w grupie sacharozowej wynosił 7,39 ± 0,78%, a w grupie izomaltulozowej 7,24 ± 0,76%. Warto dodać, że o dobrej kontroli cukrzycy świadczy poziom poniżej 6,5%. W porównaniu do grupy sacharozowej, po upływie tego czasu pacjenci, których dieta uwzględniała izomaltulozę, mieli za to znacząco niższy poziom trójglicerydów.

Niemcy podkreślają, że zastosowany przez nich wybieg nie zmienił ani poziomu HbA1C, ani większości innych metabolicznych oraz sercowo-naczyniowych czynników ryzyka. Chociaż zasada działania izomaltulozy jest niepodważalna, by osiągnąć [...] znaczące klinicznie rezultaty w zakresie kontroli glikemicznej, konieczna może być silniejsza modyfikacja indeksu glikemicznego diety.

Do studium wybrano właśnie izomaltulozę, bo ma niski indeks glikemiczny (32) i stanowi pożądane źródło energii o przedłużonym uwalnianiu (wiązanie 1,6-glikozydowe między glukozą a fruktozą w izomaltulozie jest o wiele stabilniejsze niż wiązanie 1,2 między tymi cukrami w sacharozie, dlatego hydroliza izomaltulozy pod wpływem enzymów jest znacznie wolniejsza). Disacharyd ten nie wywołuje gwałtownego wyrzutu insuliny. Można go znaleźć w miodzie oraz melasie z trzciny cukrowej.

cukrzyca typu 2. indeks glikemiczny sacharoza izomaltuloza dieta pokarmy napoje kontrola hemoglobina glikowana HbA1C