Nowa strategia obniżania poziomu glukozy u cukrzyków

| Zdrowie/uroda
Pink Sherbet Photography, CC-BY

Hamowanie białka transportującego pirogronian, związek, od którego rozpoczyna się resynteza glukozy w komórkach wątroby, to nowy i bardzo obiecujący sposób leczenia cukrzycy typu 2.

Sądzimy, że ta strategia może prowadzić do skuteczniejszych leków na cukrzycę typu 2. Lek, który wyłącza produkcję glukozy [glukoneogenezę], ma potencjał, by pomóc milionom pacjentów z najpowszechniejszą formą cukrzycy - opowiada dr Brian N. Finck ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis, członek ekipy prowadzącej badania na myszach.

W testach klinicznych związku MSDC-0602 bierze udział firma farmaceutyczna Metabolic Solutions Development Co. Nowe studium pokazuje, że działa on, przynajmniej częściowo, hamując białko kluczowe dla produkcji glukozy w wątrobie.

Wcześniejsze badania sugerowały, że oddziaływanie na to, co dzieje się z pirogronianem, może ograniczać resyntezę glukozy w komórkach wątroby, ale studium Amerykanów jako pierwsze zademonstrowało krytyczną rolę spełnianą przez mitochondrialny transporter pirogronianu 2 (ang. mitochondrial pyruvate carrier 2, MPC2), białko transportujące pirogronian z cytozolu do mitochondriów hepatocytów.

Autorzy artykułu z pisma Cell Metabolism zastosowali knock-out genowy i uzyskali myszy, w których wątrobie nie występował MPC2 (ang. liver-specific deletion of mitochondrial pyruvate carrier 2, LS-Mpc2/). Okazało się, że utrata MPC2 upośledzała, lecz nie kompletnie blokowała przekształcanie znakowanego pirogronianu w produkty pośrednie cyklu Krebsa i glukozę. Analiza metabolomu (metabolicznego odpowiednika genomu) wątroby myszy LS-Mpc2/ na czczo sugerowała, że utratę MPC2 może kompensować zmiana metabolizmu aminokwasów. Wszystko wskazuje na to, że u zmodyfikowanych genetycznie gryzoni w cytozolu pirogronian jest dzięki aminotransferazie alaninowej 1 (ALT1) przekształcany w alaninę, a ta po dostaniu się do mitochondriów jest dzięki aminotransferazie alaninowej 2 przekształcana z powrotem do pirogronianu.

Amerykanie sądzą, że za pomocą zaburzania transportu pirogronianu można by pomagać nie tylko pacjentom z cukrzycą, ale i z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

cukrzyca typu 2. pirogronian cykl Krebsa glukoneogeneza glukoza mitochondrialny transporter pirogronianu 2 MPC2 MSDC-0602 hepatocyty Brian N. Finck