Zabójcze skrzydła

| Nauki przyrodnicze
Nature

Naukowcy z Hiszpanii i Australii donoszą o odkryciu pierwszego biomateriału, który zabija bakterie tylko i wyłącznie dzięki swym właściwościom fizycznym. Materiałem tym pokryte są skrzydła cykad. Uczeni zauważyli na ich powierzchni liczne tępo zakończone szpikulce, które rozrywają przynajmniej niektóre z lądujących nań bakterii.

Szpikulce nie przebijają bakterii, a działają raczej jak tępe gwoździe na napełniony wodą balon. Gdy taki balon wyląduje na powierzchni pokrytej gwoździami, są one zbyt tępe, by go przebić. Jednak pod wpływem grawitacji balon będzie wciskał się pomiędzy gwoździe, co z czasem spowoduje przerwanie jego powierzchni. Taki sam mechanizm prowadzi do rozerwania błon komórkowych bakterii znajdujących się na powierzchni skrzydeł cykad. Przynajmniej w przypadku tych bakterii, których błony komórkowe są wystarczająco elastyczne.

Naukowcy, chcąc sprawdzić czy dobrze rozumieją ten mechanizm, prowadzili testy, podczas których poddawali bakterie działaniu mikrofal. Pozwalało to na manipulowanie sztywnością ich błon komórkowych. Następnie umieszczali bakterie na skrzydłach. Tam, gdzie błony były bardziej elastyczne, dochodziło do ich rozerwania. Sztywne błony pozostały nienaruszone. To pierwszy przypadek biomateriału, który dzięki odpowiedniemu kształtowi potrafi zabić bakterie.

 

cykada bakteria szpikulec biomateriał