Cyrkony powstały dzięki asteroidom?

| Nauki przyrodnicze
Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0

Wszechobecne na Ziemi kryształy cyrkonu mogły powstać wskutek uderzeń asteroid, a nie - jak się obecnie sądzi - w wyniku procesów tektonicznych.

Występujący na naszej planecie cyrkon liczy sobie około 4 miliardów lat, jest więc zaledwie o kilkaset milionów lat młodszy od samej Ziemi. Przed 10 laty grupa naukowców stwierdziła, że cyrkony powstawały wskutek zderzeń płyt tektonicznych. Jednak nowe dowody sugerują, że w czasie, gdy na Ziemi pojawiły się cyrkony, tektonika płyt jeszcze nie miała miejsca. Dlatego też pojawiła się hipoteza, zgodnie z którą cyrkony powstały wskutek uderzeń asteroid. Niektóre z nich mogły mieć wiele kilometrów średnicy.

Hipotezę tę postanowili sprawdzić naukowcy z Trinity College w Dublinie. Wpadli oni na pomysł, by zbadać jeden z młodszych kraterów uderzeniowych i przekonać się, czy powstały w nim cyrkony. Uczeni wybrali się do Kanady, gdzie prowadzili badania w kraterze Sudbury. To jeden z najstarszych znanych kraterów uderzeniowych, przy tym dobrze zachowany. Podczas ekspedycji zebrano tysiące kryształów cyrkonów. Ich badania wykazały, że skład cyrkonów znalezionych w liczącym 2 miliardy lat kraterze Sudbury jest nie do odróżnienia od składu cyrkonów liczących 4 miliardy lat. To, co odkryliśmy było dość nieoczekiwane. Wielu specjalistów sądziło, że bardzo stale kryształy nie mogły powstać w kraterach uderzeniowych, ale teraz wiemy, że mogły. Wielu rzeczy jeszcze nie rozumiemy, ale wydaje się, że możemy teraz opowiedzieć bardziej spójną historię młodości Ziemi. Historia ta pasuje do hipotezy mówiącej, że na początku swojego istnienia Ziemia była znacznie częściej bombardowana przez asteroidy niż w czasach późniejszych - stwierdził doktor Gavin Kenny. Uczony przypomina, że już dwa lata wcześniej pojawiły się badania, z których wynikało, że okres Wielkiego Bombardowania zbiega się z okresem powstania cyrkonów. Teraz mamy dowód na obecność cyrkonów w jednym z najstarszych znanych kraterów uderzeniowych.

cyrkon asteroida płyta tektoniczna