Członkowie Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej odkryli w okolicach Góry Truskolaskiej żelazny czekan typu bradatica z IX-X w.

| Humanistyka
Dr hab. Marek Florek, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Delegatura w Sandomierzu

Podczas poszukiwań zabytków prowadzonych przez Świętokrzyską Grupę Eksploracyjną w okolicach Opatowa (woj. świętokrzyskie) odkryto żelazny czekan typu bradatica z IX-X w. Znalezisko zostało przekazane do sandomierskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Czekan odkryto w lesie w okolicach Góry Truskolaskiej (w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich).

Żeleźce czekana jest lekko pochylone w stosunku do osi toporzyska. W masywnym ostrzu widać podciętą brodę. Osadę wyposażono w wyraźne wąsy. Stosunkowo krótki obuch jest zakończony guziczkowatym młotkiem.

Jak wyjaśnia dr hab. Marek Florek, czekany takie popularnie nazywane są z czeska bradaticami, z uwagi na charakterystyczny element ostrza określany jako broda. Używane były w IX i X wieku. Bardzo liczne w Czechach i na Morawach, są stosunkowo rzadkie na ziemiach polskich.

Należy podkreślić, że czekan znaleziony w okolicach Góry Truskolaskiej jest 1. tego typu zabytkiem, odkrytym dotąd w regionie świętokrzyskim. Siedem lat temu na fragment czekana podobnego formą natrafiono na terenie wczesnośredniowiecznej osady na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu; znajdował się on na dnie gruszkowatej jamy (piwniczki) wraz z fragmentami naczyń z 2. połowy X w.

Czekan z Góry Truskolaskiej nie został raczej odkryty na terenie osady. Wydaje się, że jest tzw. znalezisko luźne, być może ktoś go po prostu zgubił. Warto natomiast zwrócić uwagę, że w niedalekiej odległości od miejsca, gdzie znaleziono czekan, na wschodnim krańcu Pasma Jeleniowskiego, znajdują się dwa cmentarzyska kurhanowe, dotychczas niebadane, ale najpewniej z IX–X w., a więc o podobnej jak on chronologii - dodaje dr hab. M. Florek.

czekan bradatica Opatów Góra Truskolaska Pasmo Jeleniowskie Góry Świętokrzyskie Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna