Gen związany z otyłością wpływa też na ryzyko czerniaka

| Medycyna
cancer.gov, National Cancer Institute

Gen związany z otyłością i przejadaniem może również zwiększać ryzyko czerniaka złośliwego.

W ramach wcześniejszych badań powiązano polimorfizmy (warianty) 1. intronu genu FTO (od ang. fat mass and obesity associated) ze wskaźnikiem masy ciała. Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Leeds wykazali, że wersja innego fragmentu tego samego genu - ósmego intronu - podwyższa ryzyko zachorowania na czerniaka.

Brytyjczycy podkreślają, że FTO może wpływać na większy wachlarz zjawisk niż zakładano, a poszczególne fragmenty genu mają związek z różnymi chorobami.

Gdy naukowcy próbowali zrozumieć zachowanie FTO, dotąd oceniali jego rolę w metabolizmie i apetycie. Teraz jednak stało się jasne, że nasza wiedza o funkcji tego genu jest niewystarczająca - uważa dr Mark Iles.

Zespół badał próbki guzów ponad 13 tys. pacjentów z czerniakiem. W studium uwzględniono także ok. 60 tys. zdrowych osób z całego świata.

[...] Jeśli wstępne wyniki się potwierdzą, potencjalnie zyskamy nowy cel dla leków na czerniaka - podkreśla dr Julie Sharp.

czerniak złośliwy ósmy intron ryzyko zachorowania FTO gen wersja polimorfizm Mark Iles Julie Sharp