Enzymatyczna przyczyna depresji

| Psychologia
mararie, CC

Naukowcy z Karolinska Institutet opisali rolę enzymu CYP2C19 w depresji, a konkretnie w zmianach funkcjonalnych i morfologicznych zachodzących w mózgu. CYP2C19 należy do oksydaz cytochromu P450 i odpowiada za metabolizm wielu neuroaktywnych składników, w tym antydepresantów. Występuje w mózgu płodu i wątrobie osób dorosłych.

Wcześniej odkryliśmy, że do ekspresji genu CYP2C19 dochodzi nie tylko w wątrobie, ale i w mózgu płodu. Wykazaliśmy, że transgeniczne myszy, u których w okresie rozwoju płodowego zachodziła nadekspresja ludzkiego CYP2C19, jako dorosłe osobniki mają mniejsze hipokampy oraz zmieniony skład neuronów w tym rejonie. W porównaniu do myszy typu dzikiego, wykazują też wyższy poziom lęku i zachowań depresyjnych - opowiada Magnus Ingelman-Sundberg.

Ponieważ hipokamp spełnia centralną rolę w kontroli emocji i stresu, odkrycie, że nadekspresja CYP2C19 prowadzi do zmiany jego budowy i działania, zainspirowało kolejne badania. Szwedzi postanowili sprawdzić, do jakiego stopnia ustalenia na myszach przekładają się na ludzi.

Autorzy publikacji z pisma Molecular Psychiatry podkreślają, że analizę ułatwił fakt, że 4% populacji nie ma enzymu CYP2C19, a dla 30% charakterystyczna jest jego zwiększona ekspresja.

Naukowcy wzięli pod uwagę pomiary objętości hipokampa dokonane za pomocą rezonansu magnetycznego, statystyki dot. samobójstw, a także wyniki testów na depresję tysięcy osób. Okazało się, że brak oksydazy wiązał się z większą objętością hipokampa. Te osoby były mniej depresyjne. Dla odmiany zauważyliśmy, że podwyższona aktywność CYP2C19 wiązała się z większą liczbą samobójstw u pacjentów z depresją - podkreśla Marin Jukic.

Szwedzi wykazali zatem, że częściowo podatność na depresję i działanie hipokampa są programowane w życiu płodowym. Płody pozbawione CYP2C19 mają w dorosłości niższe ryzyko depresji i większe hipokampy.

Uzyskane wyniki tworzą podstawy identyfikacji nowych biomarkerów depresyjnych fenotypów. Pokazują też, że nasz mysi model depresji CYP2C19 może być wykorzystywany do zrozumienia mechanizmów depresji i przedklinicznego skryningu potencjalnych antydepresantów, a zwłaszcza tych, które wpływają na przekaźnictwo serotoninergiczne - podsumowuje Ingelman-Sundberg.

depresja CYP2C19 oksydazy cytochromu P450 hipokamp objętość płód wątroba Magnus Ingelman-Sundberg Marin Jukic