U ludzi z depresją częściej występuje parkinsonizm

| Psychologia
Valentin.Ottone, CC

Ludzie z depresją mogą być bardziej narażeni na chorobę Parkinsona.

"Dostrzegaliśmy związek między depresją a chorobą Parkinsona na przestrzeni ponad 20 lat, zatem depresja może być wczesnym objawem parkinsonizmu lub czynnikiem ryzyka tej choroby" - podkreśla dr Peter Nordström z Uniwersytetu w Umeå.

Szwedzi badali również rodzeństwo i nie znaleźli korelacji między depresją jednej z osób i chorobą Parkinsona drugiej. To daje nam kolejny dowód, że te dwie choroby są ze sobą związane. Gdyby były niezależne, ale powodowane tymi samymi czynnikami genetycznymi lub wczesnymi środowiskowymi, moglibyśmy oczekiwać, że obie będą się grupować u rodzeństwa. Niczego takiego jednak nie dostrzegliśmy.

Naukowcy skupili się na osobach, które pod koniec 2005 r. miały 50 bądź więcej lat. Spośród nich wybrali 140.688 ludzi ze zdiagnozowaną w latach 1987-2012 depresją. Później do każdej z tych osób dopasowano 3 członków grupy kontrolnej tej samej płci i w tym samym wieku, u których nie stwierdzono depresji (w sumie grupa kontrolna składała się z 421.718 badanych).

Losy badanych śledzono przez 26 lat. W tym czasie 1485 ludzi z depresją (1,1%) zapadło na parkinsona. Dla porównania chorobę zdiagnozowano u 1775 osób (0,4%) z grupy kontrolnej.

Parkinsona diagnozowano średnio 4,5 roku od rozpoczęcia studium. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby spadało z czasem. Osoby z depresją były 3,2 razy bardziej zagrożone rozwojem parkinsonizmu w ciągu roku od początku studium niż ludzie bez depresji. Piętnaście-dwadzieścia pięć lat od rozpoczęcia studium prawdopodobieństwo wystąpienia parkinsona u chorych z depresją było ok. 50% wyższe.

Szwedzi zauważyli, że osoby z głębszą depresją z większym prawdopodobieństwem zapadały na parkinsona. Badani hospitalizowani 5 razy bądź więcej o 40% częściej rozwijali chorobę Parkinsona niż ludzie, którzy byli hospitalizowani tylko raz. Leżący w szpitalu z powodu depresji 3,5-krotnie częściej zapadali na parkinsona niż osoby leczone ambulatoryjnie.

Korelacja między depresją a parkinsonizmem utrzymywała się nawet po wzięciu poprawki na czynniki powiązane z depresją, w tym udary, urazy mózgu, a także nadużywanie alkoholu i narkotyków.

depresja choroba Parkinsona parkinson parkinsonizm czynnik ryzyka objaw Peter Nordström