Mleko diabłów tasmańskich nadzieją na zwalczenie lekooporności

| Nauki przyrodnicze
sanjoyg (Sanjoy Ghosh), CC

Mleko diabłów tasmańskich może pomóc w zwalczeniu wielolekoopornych superbakterii.

Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney odkryli, że antydrobnoustrojowe peptydy z mleka diabłów zabijają lekooporne bakterie, w tym metycylinooporne gronkowce złociste (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) czy enterokoki oporne na wankomycynę.

Australijczycy skupili się na torbaczach ze względu na ich biologię: młode z niedojrzałym układem odpornościowym kończą bowiem rozwój w wypełnionej bakteriami torbie lęgowej, a mimo to przeżywają i mają się dobrze.

Jak podkreślają autorzy raportu z pisma Scientific Reports, dzieje się tak dzięki katelicydynom, peptydom o działaniu podobnym do defensyn.

Ekspresja katelicydyn zachodzi w wyściółce torby lęgowej, skórze i mleku samic diabłów. Wykazują one aktywność przeciw patogenom z mikrobiomu torby. Z 6 zidentyfikowanych katelicydyn Saha-CATH5 i 6 działają na szerokie spektrum bakterii, w tym na MRSA i paciorkowce kałowe (Enterococcus faecalis). Saha-CATH3 wpływa natomiast na grzyby. Dla porównania, u ludzi syntetyzowany jest tylko jeden taki peptyd - LL-37.

Badania na innych torbaczach wykazały, że kangury mniejsze mają 8 takich peptydów, a oposy 12 - opowiada doktorantka Emma Peel, dodając, że analizy mleka koali dopiero się rozpoczęły.

Badacze podkreślają, że torbacze mają więcej genów katelicydyn niż ssaki wyższe. Opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica) ma ich np. 12, podczas gdy ludzie i myszy tylko 1. Jak dotąd, ze względu na dostępność danych genetycznych, katelicydyny scharakteryzowano tylko u kangurów mniejszych, oposów krótkoogonowych i dziobaka (Ornithorhyncus anatinus). Spośród katelicydyn kangurów mniejszych przetestowano 2 i obie wykazywały szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, zabijając m.in. lekooporne pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) i pałeczki zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae).

Australijczycy mają nadzieję, że peptydy torbaczy pozwolą opracować nowe antybiotyki dla ludzi.

diabeł tasmański mleko peptydy antydrobnoustrojowe katelicydyny MRSA enterokoki lekooporność superbakterie Emma Peel