Męskie i żeńskie mózgi inaczej reagują na wysokotłuszczową dietę

| Zdrowie/uroda
LabyrinthX (Nicholas B.), CC

Męskie i żeńskie mózgi inaczej reagują na wysokotłuszczowe posiłki. Podczas badań na myszach zaobserwowano, że u samców prowadzą one do silniejszego stanu zapalnego i większego zagrożenia dla zdrowia. Dr Deborah Clegg z Cedar-Sinai Diabetes And Obesity Research Institute uważa, że to pozwala wyjaśnić, czemu w wieku przedmenopauzalnym kobiety z nadwagą radzą sobie lepiej niż mężczyźni.

Nasze wyniki po raz pierwszy pokazują, że samce i samice inaczej reagują na wysokotłuszczową dietę. Dane mogłyby sugerować, że o ile samicom nie powinno się nic stać, gdy od czasu do czasu zjedzą wysokotłuszczowy posiłek, o tyle samcom się tego nie poleca.

Clegg dodaje, że mężczyźni powinni szczególnie uważać, jeśli występują u nich np. cukrzyca typu 2. czy choroba serca.

Wcześniejsze badania zespołu Clegg i innych sugerowały, że zapalenie mózgu jest powiązane z przejadaniem, wahaniami poziomu cukru we krwi oraz nasileniem stanu zapalnego w innych częściach ciała, w tym w tkance tłuszczowej. Zjawiska te można wywołać, zwłaszcza u samców, krótkotrwałą ekspozycją na wysokotłuszczową dietę.

Amerykanie podkreślają, że zaskoczyły ich różnice w zakresie kwasów tłuszczowych mózgu samic i samców. Gdy manipulowali ich składem w mózgach samców myszy, gryzonie zyskiwały ochronę przed negatywnym wpływem wysokotłuszczowej paszy.

Kiedy u samców z przeciętnie męskim mózgiem wskutek tłustej diety rozwijał się stan zapalny, pogarszała się także czynność serca. U samic nie zaobserwowano podobnego zjawiska. Międzypłciowe różnice w reakcji mózgu na tłuszcz mają związek z różnicami dot. estrogenu i receptorów estrogenowych.

Obecnie ekipa Clegg pracuje nad strategią, która potwierdzi, czy wyniki z modelu zwierzęcego przekładają się na ludzi.

dieta wysokotłuszczowa mózg samce samice kwasy tłuszczowe stan zapalny czynność serca Deborah Clegg