To nie wyginięcie dinozaurów zapewniło sukces ssakom

| Nauki przyrodnicze
NASA

Popularny pogląd mówi, że ssaki osiągnęły sukces ewolucyjny dzięki zagładzie dinozaurów. Zgodnie z tradycyjnym poglądem, ssaki zostały przytłoczone sukcesem dinozaurów i nie były znaczącą grupą dopóki nie wymarły dinozaury. Nasze badania dowodzą, że ssaki żyworodne intensywnie różnicowały się przed wyginięciem dinozaurów - mówi doktorant David Grossnickle z University of Chicago.

Dotychczasowe hipotezy dotyczące ewolucji ssaków opierały się na skamieniałościach, które nie wykazywały dużego zróżnicowania. Z czasem odnajdowano jednak coraz więcej skamieniałości, zwiększał się więc materiał do badań. Grossnickle i Elis Newham z University of Southampton przeanalizowali zęby trzonowe setek wczesnych ssaków. Odkryli, że przed wyginięciem dinozaurów ssaki charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem zębów, co oznacza, iż różniły się też dietą. Do różnicowania się ssaków na dużą skalę doszło 10-20 milionów lat przed wyginięciem dinozaurów.

Co więcej, wyginięcie dinozaurów nie było dla ssaków idealnym momentem dla przejęcia władzy nad Ziemią. Okazało się bowiem, że gdy ginęły dinozaury doszło też do wyginięcia wielu ssaków, przede wszystkim tych, które miały wąsko wyspecjalizowaną dietę. Spodziewałem się, że wkrótce po wyginięciu dinozaurów zwiększyła się różnorodność ssaków. Spadek różnorodności był zaskakujący. Nie pasuje to do tradycyjnego punktu widzenia - mówi Grossnickle.

Naukowcy nie wiedzą, dlaczego ssaki różnicowały się tak mocno jeszcze przed wyginięciem dinozaurów. Grossnickle zauważa, że do tego różnicowania się zbiega się w czasie z rozpowszechnieniem się na Ziemi roślin okrytonasiennych. Nie wiemy tego na pewno, jednak rośliny te mogły dostarczyć ssakom nowych nasion i owoców, a jeśli rośliny ewoluowały wspólnie z zapylającymi je owadami, to owady te mogły być kolejnym źródłem pożywienia wczesnych ssaków - stwierdza uczony. Zauważa on jeszcze jedno interesujące zjawisko. Ostatnio w środowisku naukowym toczy się debata dotyczące możliwego wymierania dinozaurów jeszcze przed uderzeniem asteroidy. Jeśli wierzymy, że dinozaury wymierały zanim asteroida uderzyła, to działo się to w czasie, gdy ssaki się rozpowszechniały - dodaje Grossnickle.

dinozaur ssak ewolucja