Po raz pierwszy udało się sfotografować dujkerczyka skrytego

| Nauki przyrodnicze
University of Oxford

Naukowcy z Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU) na University of Oxford poinformowali o wykonaniu pierwszych w historii zdjęć dziko żyjącego dujkerczyka skrytego (Philantomba walteri). Gatunek ten, należący do rodzaju Philantomba, został po raz pierwszy opisany naukowo w 2010 roku.

Zakończone sukcesem próby sfotografowania dujkerczyka skrytego były prowadzone w Togo przez lokalnego naukowca Delagnona Assou. Niewielką antylopę udało się uwiecznić na zdjęciu dzięki aparatom pułapkowym, rozmieszczonym w Togo w ramach największego projektu badania krajowych ssaków.

Zespół złożony z naukowców z Togo, Niemiec i Wielkiej Brytanii umieścił 100 aparatów pułapkowych w największym obszarze chronionym Togo, Parku Narodowym Fazao-Malfakassa. Dzięki nim udało się uwiecznić dujkerczyka i inne rzadkie zagrożone gatunki rodzime.

Status dujkerczyka skrytego nie jest znany. Jedyne wcześniej znane ślady tego gatunku to czaszki i zwłoki obserwowane na targach w Beninie, Togo i Nigerii, gdzie sprzedawane są upolowane dziko żyjące zwierzęta. Ta pełna gracji antylopa przez ostatnich 200 lat unikała naukowców. Jednak nie udało jej się uniknąć sideł i ludzi polujących z psami, mówi dyrektor WildCRU, profesor David Macdonald.

Polowania na dzikie zwierzęta to jedna z głównych przyczyn utraty bioróżnorodności w krajach rozwijających się. To cały przemysł komercyjnego polowania i sprzedaży mięsa na targowiskach. Obok zagrożeń dla środowiska naturalnego działalność taka niesie też ze sobą zagrożenia dla zdrowia publicznego. Częsty kontakt człowieka z dzikimi zwierzętami i spożywanie ich mięsa oznacza zwiększone ryzyko przeniesienia na nasz gatunek nowych patogenów i powodowanych przez nie chorób.

Na zdjęciach wykonanych przez aparaty pułapkowe w Parku Narodowym Fazao-Malfakassa zidentyfikowano 32 gatunki ssaków. W połączeniu z innymi, wcześniejszymi danymi, naukowcy stwierdzili, że na badanym obszarze żyje lub żyło 57 gatunków ssaków, nie wliczając w to nietoperzy.

To pokazuje, jak ważny – i to w skali globalnej – jest ten park narodowy. Na zdjęciach, obok dujkerczyka skrytego, zidentyfikowaliśmy też mrównika afrykańskiego i mangustkę długonosą. Dotychczas nie wiedzieliśmy, że gatunki te występują w Togo, dodaje profesor Macdonald.

Park Narodowy Fazao-Malfakassa jest jednak zagrożony. Prowadzonych jest w nim wiele rodzajów nielegalnej działalności, od kłusownictwa i wypasu bydła, po wycinkę drzew i zakładanie pól uprawnych.

dujkerczyk skryty Philantomba walteri Togo Park Narodowy Fazao-Malfakassa