Modele klimatyczne zawyżają ilość CO2

| Nauki przyrodnicze
Jon Sullivan

Grupa amerykańskich uczonych twierdzi, że powszechnie używane modele klimatyczne zawyżają przyrost CO2 w atmosferze o około 16%. Nieprawidłowo szacują bowiem ilość dwutlenku węgla pochłanianego przez rośliny. Artykuł na ten temat ukazał się w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Uczeni badali rośliny pod kątem zdolności do absorbowania dwutlenku węgla w sytuacji, gdy w atmosferze jest go coraz więcej i odkryli, że mogą one pochłaniać go nawet 16% niż przewidują modele klimatyczne.

Specjaliści od niedawna wiedzieli, że w modelach pojawiają się błędy. Co więcej, im dłuższy okres symulowano za ich pomocą, tym większy był margines błędu. Dla lat 1901-2010 uśredniony margines błędu dla różnych modeli klimatycznych wynosił 17%, a eksperci nie wiedzieli dlaczego tak się dzieje.

Podczas najnowszych badań naukowcy stwierdzili, że w miarę jak rośnie stężenie CO2 rośliny zmieniają sposób zarządzania gazem. Więcej go zatrzymują, co pozwala im na bujniejszy wzrost. Okazało się, że rośliny wystawione na działanie takiego poziomu CO2 jaki był w ubiegłym wieku, pochłaniają średnio o 16% więcej gazu. To bardzo podobna wartość do 17-procentowego odchylenia modeli klimatycznych, można zatem przypuszczać, że znaleziono przyczynę błędu.

dwutlenek węgla CO2 model klimatyczny