Dżdżownice a globalne ocieplenie

| Nauki przyrodnicze
schizoform, CC

Istnieje hipoteza mówiąca, że dżdżownice mają pozytywny wpływ na równowagę gazów cieplarnianych. W rzeczywistości tak nie jest - mówi profesor Johan Six z ETH Zurich. Badania prowadzone wraz z profesorem Janem Willenem van Groeningenem z holenderskiego Wageningen University oraz uczonym z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, Trinity College w Dublinie i MIędzynarodowego Centrum Rolnictwa Tropikalnego w Kolumbii wykazały, że dżdżownice przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych.

Naukowcy zebrali 57 studiów na ten temat i przeanalizowali je pod kątem statystyczym. Ich prace wykazały, że obecność dżdżownic w glebie zwiększa emisję tlenku azotu o 42%, a dwutlenku węgla o 33%. Nie znaleziono tez żadnych dowodów na to, by dżdżownice przyczyniały się do akumulacji węgla w glebie.

Naukowcy sądzą, że zwierzęta przyczyniają się do uwolnienia gazów cieplarnianych na wiele sposobów. Mieszają materię organiczną powodując zwiększenie tempa jej rozkładu, odchody dżdżownic działają jak inkubator dla mikroorganizmów, zwiększając aktywność bakterii produkujących tlenek azotu. Ponadto, kopiąc w glebie tunele, ułatwiają gazom cieplarnianym wydostanie się do atmosfery.

Uczeni zauważają, że wciąż nie jest jasne, czy i w jakim stopniu aktywność dżdżownic i powodowane przez nie uwalnianie gazów cieplarnianych, są kompensowane przez ich pozytywny wpływ na roślinność.

dżdżownica gazy cieplarniane globalne ocieplenie