Grudki wydalane przez dżdżownice pozwolą ulepszyć modele klimatyczne

| Nauki przyrodnicze
pfly, CC

Dzięki wydalanym przez dżdżownice ziemne (Lumbricus terrestris) grudkom węglanu wapnia, które zachowują pamięć temperatury formowania, będzie można uzyskać istotne informacje na temat przeszłego klimatu.

W artykule z pisma Geochmica et Cosmochimica Acta naukowcy z Uniwersytetu w Reading i University of York podkreślają, że granulki węglanu wapnia powszechnie występują na stanowiskach archeologicznych.

"Kredowe kulki pozwolą nam odtworzyć temperatury z przedziałów czasowych, w których się tworzyły. Takie rekonstrukcje są interesujące dla archeologów, ponieważ umieszczają ich znaleziska w kontekście klimatycznym" - opowiada dr Emma Versteegh z Wydziału Geografii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Reading.

Dane z grudek pozwolą odtworzyć klimat sprzed okresu pomiarowego, ale można je też będzie wykorzystać do poprawy i przetestowania modeli zmiany klimatu.

W 3-tygodniowym okresie aklimatyzacyjnym dżdżownice hodowano w jednej z dwóch gleb, a glebę nawilżano jedną z 3 wód mineralnych. Dodatkowo ustawiano jedną z 3 temperatur: 10, 16 lub 20°C. Później L. terrestris przeprowadzano na miesiąc do terrariów z identycznymi warunkami. Próbki grudek pobierano dopiero z gleby nr 2. Wartości δ18O dla grudek (δ18Oc) porównano z wartościami dla roztworu glebowego (δ18Ow). Okazało się, że δ18Oc odzwierciedlały δ18Ow. Warto dodać, że wartości δ18O dla węglanu wapnia są kontrolowane przez temperaturę i skład izotopowy wody, a wiek grudek można określić metodą nierównowagi w szeregu uranowo-torowym.

Istnieje wiele sprzecznych teorii nt. przyczyn produkowania przez dżdżownice grudek kalcytu. Dotąd [...] postrzegano je jako biologiczne kuriozum, jednak nasze badania pokazują, że mogą odegrać ważną rolę, dając wgląd w przeszłe klimaty - wyjaśnia prof. Mark Hodson z Wydziału Środowiska University of York.

Dr Stuart Black, archeolog z Reading, uważa, że grudki dżdżownic są lepsze od innych biologicznych proxy klimatycznych. Po pierwsze, działają w pełnym zakresie temperaturowym pór roku, a np. wzory słojów drzew nie zapewniają zapisu zimowego. Po drugie, ponieważ są one odkrywane w bezpośrednim otoczeniu znalezisk archeologicznych, ujawniają temperaturę w tej samej lokalizacji. Obecnie prowadzi się wnioskowanie w oparciu o bardzo oddalone niekiedy proxy.

dżdżownica ziemna węglan wapnia kalcyt grudki wydalane klimat temperatura Emma Versteegh Mark Hodson Stuart Black