Oszust i złodziej

| Nauki przyrodnicze
Dick Daniels, CC BY-SA 3.0

Dziwogon żałobny, ptak powszechnie występujący w całej Afryce na południe od Sahary, zdobywa żywność dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom wokalnym. Potrafi naśladować sygnały alarmowe wielu różnych gatunków, skłaniając w ten sposób inne zwierzęta do porzucenia żywności i ucieczki.

Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że dziwogony używają krzyku alarmowego własnego gatunku, by okradać krewniaków. Dziwili się jednak, dlaczego zwierzęta wciąż dają się nabierać na tę samą sztuczkę. Tom Fowler z południowoafrykańskiego University of Cape Town przez 847 godzin śledził 64 dziwogony żałobne. Odkrył, że ptaki potrafią naśladować okrzyki alarmowe 51 gatunków ptaków i ssaków. Udają m.in. mangusty i szakale. Dzięki temu żaden z oszukiwanych gatunków nie przyzwyczaja się do sztuczek dziwogonów, tym bardziej, że ptaki dostosowują się do sytuacji. Gdy gatunek, który chcą okraść, nie reaguje już na ich okrzyki, zaczynają wydawać dźwięki alarmowe dla innego gatunku. Jako, że zwierzęta często wiedzą, jak brzmią okrzyki alarmowe innych gatunków, reagują też i na takie sygnały.

W czasie badań prowadzonych w Kuruman River Reserve na pustyni Kalahari Flower i jego koledzy zaobserwowali 688 prób kradzieży dokonanych przez dziwogony. Taktyka ptaków sprawdzała się w około 25% przypadków.

dziwogon żałobny okrzyk alarmowy kradzież żywność