E-papierosy zwiększają zjadliwość lekoopornych bakterii

| Medycyna
Michael Dorausch, CC

E-papierosy zwiększają zjadliwość lekoopornych bakterii, zmniejszając przy tym zdolność komórek nabłonka do ich zabijania.

Naukowcy z VA San Diego Healthcare System i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego badali wpływ "dymu" z e-papierosów na żywe metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA) i ludzkie komórki nabłonka. MRSA kolonizują nabłonek nosogardzieli, gdzie zarówno bakterie, jak i komórki nabłonka są poddawane oddziaływaniu wdychanych substancji, takich jak dym z papierosów i e-papierosów.

Jak opowiada prof. Laura E. Crotty Alexander, ekspozycja na opary z e-papierosów zwiększała wirulencję MRSA, przez co unikały one zniszczenia przez peptydy antydrobnoustrojowe (AMP, od ang. antimicrobial peptides) i makrofagi. Amerykanka dodaje , że metycylinooporne gronkowce złociste nie stawały się jednak tak agresywne, jak pod wpływem dymu papierosowego.

Akademicy hodowali MRSA (szczep USA 300), stosując stężenia oparów z komercyjnych e-papierosów. Przyglądano się 5 czynnikom przyczyniającym się do wirulencji MRSA: 1) tempu wzrostu, 2) wrażliwości na działanie reaktywnych form tlenu (RFT), 3) ładunkowi powierzchniowemu, 4) hydrofobowości i 5) tworzeniu biofilmu. Okazało się, że "dym" z e-papierosów oddziaływał zwłaszcza na czynniki 3. i 5.

Crotty Alexander podejrzewa, że spore znaczenie może mieć wywoływana przez opary szybka zmiana pH z 7,4 na 8,4. Zasadowica stanowi dla komórek stres, a sygnał zagrożenia aktywuje mechanizmy obronne. By uniemożliwić AMP wiązanie, ładunek na powierzchni MRSA staje się silniej dodatni. Ponadto bakterie tworzą grubsze biofilmy, przez co lepiej przylegają do powierzchni.

Zespół zauważył, że kontakt z dymem ze zwykłych papierosów wywoływał 10-krotnie większe zmiany w zakresie ładunku powierzchniowego, poza tym wpływał również na hydrofobowość, zmniejszał wrażliwość na RFT oraz AMP.

W mysim modelu zapalenia płuc zaobserwowano, że przeżywalność MRSA wystawionych na oddziaływanie dymu papierosowego była aż 4-krotnie wyższa, a bakterie uśmiercały 30% gryzoni więcej niż gronkowce kontrolne. MRSA wystawione na oddziaływanie oparów z e-papierosów także były bardziej zjadliwe, z 3-krotnie większą przeżywalnością.

e-papieros komórki nabłonka peptydy antydrobnoustrojowe AMP makrofagi wirulencja zjadliwość biofilm ładunek powierzchniowy Laura E. Crotty Alexander