E-papierosy - toksyczny zastępnik dla klasycznego tytoniu?

| Medycyna
Michael Dorausch, CC

Aerozole i substancje zapachowe z e-papierosów uszkadzają komórki płuc, tworząc w nich rodniki oraz stan zapalny.

Jak podkreślają członkowie zespołu prof. Irfana Rahmana z University of Rochester, wdychane opary zawierają metale ciężkie oraz inne kancerogeny w postaci nanocząstek, a te mogą docierać nie tylko do tkanki płuc, ale i krwiobiegu.

Autorzy artykułu z PLoS ONE zauważyli także, że niektóre aromatyzowane płyny, zwłaszcza cynamonowe, wywołują w tkance płuc większy stres i są dla niej bardziej toksyczne. Podczas badań laboratoryjnych zaobserwowano, że wystawione na oddziaływanie aerozoli z e-papierosów ludzkie komórki płuc wydzielają różne biomarkery stanu zapalnego. U myszy stykających się z klasycznym zapachem tytoniu występowały także objawy zapalenia płuc.

Nasze studium pokazuje, że e-papierosy mogą stanowić znaczące zagrożenie dla zdrowia i powinny być dalej badane - twierdzi Rahman.

W innym artykule, tym razem opublikowanym na łamach Environmental Pollution, zespół Rahmana zasygnalizował, że toksyczne metale i utleniacze z e-papierosów stanowią problem z punktu widzenia biernego palenia oraz utylizacji odpadów. W kolejnym z niedawno zaprezentowanych badań opary z e-papierosów powiązano z wyższym ryzykiem zakażeń układu oddechowego u młodych ludzi.

Akademicy z University of Rochester podkreślają, że podczas tzw. droppingu, czyli zakrapiania płynu bezpośrednio na atomizer (użytkownik nie używa wtedy nasączonej płynem watki we wkładzie) do płuc dostają się zwykle większe dawki toksyn.

Rahman i inni dodają, że przeważnie producenci nie ujawniają wszystkich materiałów i związków chemicznych wykorzystanych w e-papierosach i e-liquidach. Bez tej informacji i podłużnych badań konsumenci nadal będą dysponować ograniczoną wiedzą nt. potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

e-papieros płyn dropping toksyczne metale płuca zapalenie biomarker wolne rodniki Irfan Rahman