eBay włącza alternatywne zasilanie

| Technologia
Bloom Energy

eBay będzie pierwszą wielką firmą internetową, której centrum bazodanowe zasilane będzie ze źródeł alternatywnych. Firma zostanie podłączona też do krajowej sieci energetycznej, jednak będzie to traktowane tyko jako zasilanie awaryjne.

Centra bazodanowe innych firm również korzystają z alternatywnych ekologicznych źródeł energii, jednak w przypadku żadnego z nich nie są one zasilaniem podstawowym. A tak właśnie będzie w przypadku eBaya.

Koncern będzie wykorzystywał sześć megawatów mocy generowanej na miejscu w South Jordan z ogniw paliwowych produkcji firmy Bloom Energy. Nowe centrum bazodanowe będzie dwukrotnie większe niż obecny system bazodanowy eBaya w South Jordan. Czy to ryzykowne? Oczywiście. Czy wymaga inwestycji? Owszem. Ale to inwestycje i ryzyko, które warto podjąć - powiedział John Donahoe, dyrektor eBaya.

Haresh Kamath z Electric Power Research Institute zauważa, że tak naprawdę nikt nie wie, jak nowy system się sprawdzi. To bardzo interesujące z punktu widzenia niezawodności dostarczania energii. Cieszę się, że ktoś się tego podjął - mówi.

Wątpiących próbuje uspokoić KR Sridhar z Bloom Energy. Mówi, że ogniwa zostały tak zaprojektowane, by pojedynczy ciąg niekorzystnych wydarzeń nie mógł doprowadzić do awarii zasilania.

System zasilający centrum bazodanowe eBaya będzie składał się z 30 ogniw paliwowych. Z rozwiązań Bloom Energy korzystają już m.in. FedEx, Wal-Mart czy AT&T. Jednej z tych instalacji nie można porównywać z tym, z czego będzie korzystał eBay.

Dean Nelson, wiceprezes ds. globalnych usług, któremu podlegają centra bazodanowe poinformował, że odpowiednie przygotowanie nowego centrum wymagało całkowitego przeprojektowania już istniejącego. Niemal wszystkie centra eBaya są podłączone do standardowej sieci energetycznej i korzystają ze złożonego systemu zapasowego, który ma zadziałać w przypadku awarii zasilania. W nowym centrum takiego systemu nie będzie.

Ogniwa Bloom Energy wykorzystują naturalny gaz do przeprowadzania reakcji chemicznej w wyniku której uzyskiwana jest energia elektryczna. Produktami ubocznymi są głównie dwutlenek węgla i woda. Ogniwa mogą też korzystać z biogazu.

eBay szacuje, że wszystkie firmowe centra bazodanowe będą potrzebowały średnio w 2012 roku 43 MW mocy. To ilość wystarczająca do zasilania niemal 26 000 przeciętnych amerykańskich gospodarstw domowych.

eBay ogniwa paliwowe Bloom Energy gaz