Układ odpornościowy matki odpowiada za homoseksualizm młodszego syna?

| Psychologia
CarbonNYC, CC

W PNAS opublikowano wyniki ważnych badań pod tytułem Male Homosexuality and Maternal Immune Responsivity to the Y-Linked Protein NLGN4Y. To pierwsze laboratoryjne badania matek homoseksualnych mężczyzn, dla których to badań inspiracją stały się dane statystyczne mówiące o związku pomiędzy posiadaniem starszych braci, a prawdopodobieństwem, że młodszy brat będzie homoseksualistą. Statystyczne wskazówki na ten temat istnieją od ponad 2 dekad.

Główny autor badań, profesor Tony Bogaert z Brock University mówi, że w ich trakcie uzyskano jedne z najważniejszych od 10-15 lat wyników dotyczących orientacji seksualnej mężczyzn. W zespole Broecka znajdowali się też uczeni z Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Toronto. Implikacje tych badań będą bardzo głębokie, szczególnie jeśli ich wyniki zostaną niezależnie potwierdzone. Poza lepszym zrozumieniem 'efektu starszego brata' pomogą one potwierdzić tezę, że – przynajmniej w przypadku mężczyzn – orientacja seksualna silnie oparta jest na podłożu biologicznym.

Bogaert mówi, że badania te są przełomowe co najmniej z dwóch powodów, po pierwsze wspierają tezę, że nie tylko geny odpowiadają za orientację seksualną, po drugie, wskazują, że obok czynników genetycznych i hormonalnych pod uwagę należy brać też czynniki immunologiczne, jako potencjalnie mające wpływ na orientację seksualną.

Zespół Bogaerta przebadał 16 matek, które nie miały synów, 72 matki z heteroseksualnymi synami, 31 matek homoseksualnych synów, którzy nie mieli braci, 23 matki homoseksualnych mężczyzn, którzy mieli starszych braci oraz grupę kontrolną 12 kobiet.

Reakcja przeciwciał kobiet została zmierzona w odniesieniu do protein PCDH11Y i dwóch form NLGN4Y. Proteiny te występują wyłącznie u mężczyzn, a do ich ekspresji dochodzi w mózgu w życiu płodowym. Okazało się, że u matek, które miały homoseksualnych synów, a szczególnie tam, gdzie synowie ci mieli starszych braci, występował znacznie wyższy poziom przeciwciał dla obu form NLGN4Y niż u kobiet z grupy kontrolnej, w tym u tych, które miały heteroseksualnych synów.

Wydaje się, że u niektórych kobiet podczas pierwszej ciąży z synem lub też zaraz po jego urodzeniu, organizm wykrywa obcą proteinę NLGN4Y i rozwija reakcję obronną. Później, gdy znowu dochodzi do ciąży z synem, wysokie stężenie przeciwciał może zmienić rozwój mózgu kolejnego syna – mówi Bogaert. To zaś może pokazywać, że 'efekt starszego brata' ma swoje źródło w układzie odpornościowym matki.

Naukowcy podkreślają jednak, że efekt ten jest słaby, a prawdopodobieństwo urodzenia homoseksualnego syna po tym, gdy już się posiada jednego lub wielu synów, jest wciąż niewielkie. Zdecydowana większość mężczyzn posiadających starszych braci jest heteroseksualna, jednak te badania sporo mówią o płci i rozwoju.

efekt starszego brata homoseksualista układ odpornościowy matka