Po ukończeniu 34 lat spada jakość spermy

| Zdrowie/uroda
SantaRosa OLD SKOOL, CC

Po 34. roku życia pogarszają się parametry ilościowe i jakościowe ejakulatu. Po 55. r.ż. wzrasta też proporcja plemników z chromosomem X, co oznacza, że starsi mężczyźni częściej płodzą córki.

Zespół Bronte'a Stone'a z Reproductive Technology Laboratories analizowali wyniki badania próbek ejakulatu 5081 mężczyzn w wieku 16-72 lat (oceniano objętość ejakulatu, koncentrację plemników, ich ruchliwość oraz parametry ruchu, morfologię, a także wyniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ). Amerykanie ustalili, że wzięte pod uwagę parametry ejakulatu nie zmieniały się przed 34. urodzinami, jednak krótko potem obniżała się ogólna liczba plemników (i ogólna liczba ruchliwych gamet). Po przekroczeniu granicy 40 lat spadały koncentracja plemników oraz proporcja komórek rozrodczych o prawidłowej morfologii. Po 43. r.ż. zmniejszała się ruchliwość plemników, a wśród poruszających się gamet znajdowało się mniej plemników o ruchu postępowym. Po skończeniu 45 lat u badanych spadała objętość ejakulatu.

Czy granicą jest 34., czy 40. r.ż., wniosek wypływający z tego i innych artykułów jest taki, że mężczyźni powinni być świadomi związanych z wiekiem zmian w układzie rozrodczym. [...] Jeśli chcą zostać ojcami, nie powinni zbyt długo zwlekać.

ejakulat plemnik jakość liczba ruchliwość wiek układ rozrodczy córka Bronte Stone