Trzy planety w ekosferze Gliese 667C

| Astronomia/fizyka
Europejskie Obserwatorium Południowe

W pobliżu oddalonej od Ziemi o 22 lata świetlne gwiazdy Gliese 667C znaleziono trzy planety położone w ekosferze gwiazdy. Ekosfera, to obszar, w którym na krążących wokół gwiazdy planetach może istnieć woda w stanie ciekłym. Położone w niej planety mogą zatem podtrzymać życie.

Wokół Gliese 667C krąży co najmniej sześć planet. Sama gwiazda jest częścią potrójnego systemu, więc ewentualni mieszkańcy którejś z planet widzą na nieboskłonie trzy słońca.

Wspomniane na wstępie planety to superziemie, co oznacza, że są bardziej masywne od Ziemi, ale mniej masywne od Neptuna. Z badań Europejskiego Obserwatorium Południowego wynika, że prawdopodobnie są to planety skaliste.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że gwiazda ta posiada trzy planety, chcieliśmy więc sprawdzić, czy nie ma ich więcej. Przeprowadziliśmy kolejne obserwacje i potwierdziliśmy istnienie znanych już trzech planet oraz znaleźliśmy kilka innych. Znalezienie trzech planet o niskiej masie znajdujących się w ekosferze to bardzo ekscytujące odkrycie - mówi Mikko Tuomi z University of Hertfordshire.

Gliese 667C jest więc wyjątkową gwiazdą, gdyż dotychczas nie znaleziono żadnego innego systemu z aż trzema planetami w ekosferze. Jest ona też najmniej jasną ze wspomnianego układu trzech gwiazd. Zdaniem naukowców z ESO dwie pozostałe gwiazdy wyglądają dla ewentualnych mieszkańców którejś z planet jak dwa księżycie w pełni.

Gliese 667C jest chłodniejsza od Słońca, a jej ekosfera rozpoczyna się już w odległości odpowiadającej odległości Merkurego od naszej gwiazdy.

ekosfera Gliese 667C planeta