Nowy implant bez splątań

| Medycyna
Image courtesy of Li-Heng Cai, Harvard SEAS

Eliminując splątania, naukowcy z zespołu dr. Davida A. Weitza z Uniwersytetu Harvarda uzyskali nowy materiał na implanty medyczne - ultramiękką suchą gumę silikonową, której cechy można dostosowywać do tkanki docelowej.

Dotąd właściwości ludzkich tkanek próbowano oddawać, mieszając oleje z długimi liniowymi łańcuchami polisiloksanowymi, ale choć w dziedzinie tej poczyniono duże postępy, ryzyko przeciekania nadal pozostawało.

Przez metodę wytwarzania konwencjonalne elastomery są sztywne. Włókna polimerowe są bardzo długie i splątane, co przypomina zbitkę lampek na choinkę, gdzie kabel jest poplątany i pokryty węzłami - wyjaśnia dr Li-Heng Cai.

Próbując rozwiązać problem, Amerykanie wymyślili nowy typ polimeru - tłustszy i pozbawiony splątań polimerów liniowych. Zwykle produkcja szczotek polimerowych wymaga skomplikowanej syntezy chemicznej, ale dzięki szczegółowemu planowi my odkryliśmy bardzo prostą strategię. Ten system generuje miękkie elastomery z taką samą łatwością jak dostępne w handlu zestawy montażowe - podkreśla dr Thomas E. Kodger.

Miękkością można manipulować za pomocą zawartości polimeru usieciowanego. Jeśli nie ma sieciowania, wszystkie boczne łańcuchy są mobilne - materiał będzie się zachowywać jak lepka ciecz, np. miód. Dodanie sieciowania zestala ciecz, zwiększając sztywność materiału - opowiada Kai.

By konwencjonalny elastomer stał się bardziej miękki [płynący], musi napęcznieć w cieczy. Teraz by elastomery były ultramiękkie, a jednocześnie nadzwyczajnie nieprzywierające, wystarczy jednak dostosować długość włókien szczepionych polimerów [...] - dodaje Michael Rubinstein z Uniwersytetu Północnej Karoliny.

Weitz podkreśla, że niezależne kontrolowanie miękkości i właściwości cieczopodobnych pozwoli zaawansować badania. Jak [bowiem] wskazują ostatnie odkrycia, różnicowanie komórek macierzystych zależy nie tylko od miękkości materiałów, z jakimi się stykają, ale i od tego, jak bardzo są one płynne. Nasze ustalenia zapewniają całkiem nowe materiały do badania zachowania komórek na miękkich substratach.

elastomery szczotka polimerowa miękkość właściwości cieczopodobne implanty medyczne tkanka David A. Weitz