Precyzyjne ważenie elektronu

| Astronomia/fizyka
winnifredxoxo

Niemieccy naukowcy poinformowali o dokonaniu najdokładniejszych pomiarów masy elektronu. Zespół Svena Sturma z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Maksa Plancka w Heidelbergu wykorzystał podczas pomiarów pułapkę Penninga. Pozwala ona na przechowywanie naładowanych cząstek w polach magnetycznym i elektrycznym. „Zważony” elektron był powiązany z jądrem atomu węgla, którego masa jest dokładnie znana.

Uczeni określili masę elektronu na 0,000548579909067 masy atomowej. Pomiar ten jest 13-krotnie dokładniejszy od wcześniejszych prób określenia masy elektronu. Wyniki naszych badań kładą podwaliny pod przyszłe eksperymenty fizyczne oraz dokładne testy Modelu Standardowego - stwierdzili naukowcy.

elektron masa masa atomowa