Historyczny rok 2012?

| Ciekawostki
Mikki Thõr

Rok 2012 może przejść do historii jako rok, w którym pojawił się pierwszy sygnał, że tempo wzrostu emisji antropogenicznego dwutlenku węgla zaczęło maleć. Co bardzo ważne, spowolnienia miało miejsce pomimo wzrostu gospodarczego. Wcześniej podobne zjawisko zaobserwowano np. w 2008 roku, ale wówczas miało to związek z kryzysem gospodarczym.

Niewielki wzrost emisji w roku 2012 może być pierwszym znakiem stałego spowolnienia wzrostu emisji CO2, a w końcu jej zmniejszenia - napisały w opublikowanym przez siebie dokumencie holenderska agencja ochrony środowiska i należący do Komisji Europejskiej Joint Research Centre (JRC).

W 2012 roku emisja dwutlenku węgla zwiększyła się o 1,1% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Tymczasem od roku 2000 średni roczny wzrost emisji wyniósł 2,9 procenta. Niewielki ubiegłoroczny wzrost jest tym bardziej znaczący, że w tym samym czasie wartość światowej produkcji brutto zwiększyła się o 3,5%. Widzimy, że dochodzi do rozejścia się emisji CO2 ze światowym wzrostem gospodarczym - mówi Greet Janssens-Maenhout z JRC.

Największymi emitentami są Chiny, USA oraz Unia Europejska. Odpowiadają one za ponad połowę światowej emisji dwutlenku węgla. Na trzech wymienionych obszarach doszło do spadku emisji. Największy ma miejsce w USA, gdzie do atmosfery trafiło o 4% mniej CO2 niż rok wcześniej. Stało się tak pomimo 2,8-procentowego wzrostu gospodarczego. Obecnie amerykańska emisja CO2 jest aż o 12% niższa niż w rekordowym 2007 roku. Na terenie Unii Europejskiej doszło do spadku wartości produkcji o 0,3%, ale emisja CO2 spadła aż o 1,6%. Znaczne zmiany zachodzą też w Chinach. Przez ostatnią dekadę chińska emisja dwutlenku węgla rosła o 10% rocznie. Obecnie jest ona dwukrotnie większa niż emisja w USA. W roku 2012 pomimo, że chiński PKB wzrósł o 8%, to emisja CO2 zwiększyła się o 3%. Chiny nadal produkują energię głównie z węgla, jednak coraz większy udział zyskują hydroelektrownie, gaz naturalny i energetyka jądrowa.

Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii, głównym powodem spowolnienia wzrostu emisji jest poszukiwanie bardziej oszczędnych sposobów używania energii. W latach 2006-2012 udział energetyki wiatrowej, słonecznej i energii z biopaliw wzrósł o 200%.

emisja dwutlenku węgla USA Chiny Unia Europejska wzrost spadek