Ewoluujemy, ale bardzo powoli

| Nauki przyrodnicze
Colin Purrington

Średnia wieku ludzi w krajach rozwiniętych znacznie przekracza wiek reprodukcyjny, co skłoniło niektórych do wysunięcia hipotezy, że przestaliśmy ewoluować, gdyż osłabieniu uległy mechanizmy naturalnej selekcji. Jednak badania przeprowadzone na genomach 200 000 osób w Wielkiej Brytanii dowodzą, że nadal ewoluujemy, ale bardzo powoli.

Joseph Pickrell i jego zespół z Columbia University przeanalizowali genomy szukając tych wariantów genów, które stały się rzadsze pomiędzy pokoleniami. Przyglądali się m.in. genowi CHRNA3, którego występowanie jest związane z większym ryzykiem, iż posiadająca go osoba będzie paliła bardzo dużo papierosów i ryzykuje śmiercią z tego powodu.

Gdy naukowcy porównali genomy 80-latków z genomami 60-latków stwierdzili, że u młodszych osób CHRNA3 występuje o 1% rzadziej. To skłoniło uczonych do stwierdzenia, że pomiędzy generacjami występowanie tego akurat genu zmniejszyło się. Niestety, nie można było udowodnić tego stwierdzenia, gdyż naukowcy nie dysponowali odpowiednią bazą genomów 40-latków.

Zauważono też, że rzadziej występuje gen ApoE4, powiązany z późnym występowaniem choroby Alzheimera i chorób układu naczyniowego. Niewykluczone, że rzadsze występowanie tego genu jest powiązane z faktem, iż coraz więcej osób zostaje rodzicami w wieku 40 czy 50 lat, kiedy to osoby z genem ApoE4 są narażone na większe ryzyko śmierci. Jakaś część z nich umiera przed spłodzeniem potomstwa, co ma wpływ na pulę genetyczną kolejnych generacji.

Warto jednak podkreślić, że z badań na zwierzętach wiemy, iż proces ewolucyjny wcale nie musi podążać w tym samym kierunku. Tytoń staje się w krajach rozwiniętych coraz mniej popularną używką, jeśli więc na przykład ludzie przestaną palić, zaniknie mechanizm eliminujący z puli genetycznej osoby z genem CHRNA3.

ewolucja człowiek kraje rozwinięte