Bez ewolucji

| Nauki przyrodnicze
UCLA Center for the Study of Evolution and the Origin of Life

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył bakterie siarkowe, które są najdłużej nieewoluującymi organizmami. Nie zmieniają się od ponad 2 miliardów lat.

J. William Schopf/UCLA Center for the Study of Evolution and the Origin of Life

Próbki pobrane ze skał wód przybrzeżnych Australii Zachodniej (w tzw. formacji Duck Creek) liczą sobie 1,8 miliarda lat i są zasadniczo takie same jak starsza o 500 mln lat skamieniała społeczność z tego samego regionu (Turee Creek Group). Co więcej, obu prehistorycznych zestawów nie da się odróżnić od współczesnych bakterii siarkowych, żyjących w mule u wybrzeży Chile. To zdumiewające, że życie nie ewoluowało przez ponad 2 miliardy lat – niemal przez połowę historii Ziemi - mówi główny autor badań, profesor J. William Schopf z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Biorąc pod uwagę, że ewolucja jest faktem, musieliśmy wyjaśnić jej brak - dodaje uczony.

Naukowiec przypomina, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, ewolucja nie zachodzi, jeśli nie dojdzie do zmiany środowiska biologicznego lub fizycznego, w którym przebywa organizm. Tymczasem środowisko, w jakim żyją wspomniane bakterie, praktycznie nie zmieniło się w ciągu ostatnich 3 miliardów lat.

Te mikroorganizmy są dobrze przystosowane do ich prostego środowiska, bardzo stabilnego pod względem biologicznym i fizycznym. Jeśli przebywałyby w środowisku, które się nie zmieniało, a one by wyewoluowały, oznaczałoby to, że teoria Darwina ma poważne wady - dodaje naukowiec.

Skamieniałości badane przez Schopfa mają pomóc w dokumentowaniu wpływu katastrofy tlenowej, do której doszło w paleoproterozoiku między 2,2 a 2,4 miliarda lat temu. Zdarzeniu towarzyszyło również znaczne zwiększenie poziomu metabolicznie użytecznych azotanów i siarczanów, co wg naukowców, umożliwiło bakteriom z mułu morskiego wzrost i namnażanie (w powstałych wtedy skałach osadowych odkryto najstarsze sulfuretum, czyli układy bakterii pozostających w zależności przestrzennej i metabolicznej).

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, brak ewolucji przez tak długi czas potwierdza teorię Darwina.

ewolucja mikroorganizm bakteria