Fagi radzą sobie z lekooporną superbakterią

| Medycyna
University of Liverpool

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu wykazali, że terapia fagami stanowi bezpieczną alternatywę dla antybiotyków w leczeniu infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

Przewlekłe zapalenia płuc wywołane pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) stają się coraz trudniejsze do leczenia wskutek narastającej lekooporności. Stąd ponowne zainteresowanie bakteriofagami.

Bakteriofagi to wirusy atakujące bakterie. Przeważnie jeden fag jest zdolny do infekowania tylko jednego gatunku, a nawet jednego szczepu bakterii. Oznacza to mniej skutków ubocznych niż w przypadku antybiotyków. Brytyjczycy przypominają, że na fagoterapię przeznaczano o wiele mniej pieniędzy niż na rozwój leków, bo brakowało przekonujących przedklinicznych badań jej skuteczności.

Autorzy publikacji z pisma Thorax jako pierwsi zademonstrowali, że terapia fagowa jest wysoce skuteczna w leczeniu trudnych chronicznych zakażeń dróg oddechowych wielolekoopornymi P. aeruginosa. Okazało się, że fagi potrafiły uśmiercać bakterie w zakażonych od dawna płucach (radziły więc sobie w sytuacji typowej m.in. dla pacjentów z mukowiscydozą).

Zważywszy na problem narastającej lekooporności, istnieje paląca potrzeba opracowania nowych rozwiązań. Wykazaliśmy, że terapia fagowa ma potencjał i stanowi dobrą alternatywę [...] - podkreśla prof. Aras Madioglu.

Chorzy na mukowiscydozę muszą się mierzyć z perspektywą zażywania antybiotyków przez całe życie. Często są one jednak nieskuteczne i powodują efekty uboczne, zwłaszcza gdy są przyjmowane przez długi czas. Z tego powodu fagoterapia może być szczególnie wartościowym dodatkiem do leczenia chronicznych infekcji płuc u tych pacjentów - dodaje prof. Vraig Winstanley.

Warto przypomnieć, że pałeczka ropy błękitnej znalazła się na liście WHO dot. bakterii, na które najpilniej potrzeba leków.

fag bakteriofag pałeczka ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa lekooporność infekcje płuc mukowiscydoza Aras Madioglu