Potężny wybuch na Słońcu

| Astronomia/fizyka
NASA

Na Słońcu doszło do potężnej erupcji. Z naszej gwiazdy wystrzeliła flara X. To najwyższa kategoria siły tego typu wydarzeń. Wskutek pojawienia się flary doszło też do wielkiego koronalnego wyrzutu masy. Teraz strumień naładowanych cząstek pędzi w kierunku Ziemi z prędkością około 5 milionów kilometrów na godzinę. Do naszej planety strumień ma dotrzeć dzisiaj (14 lipca) pomiędzy godzinami 10 a 14.

Olbrzymia ilość naładowanych cząstek może spowodować problemy z siecią GPS, zakłócenia komunikacji radiowej oraz zaburzyć pracę sieci energetycznych. Przyczyni się też do wzmocnienia i rozszerzenia zasięgu zorzy polarnej, która będzie świeciła do niedzieli. Specjaliści z NASA przewidują, że zorzę będą mogli oglądać mieszkańcy północnych stanów USA.

flara koronalny wyrzut masy zorza polarna Słońce