Odważna czy nieśmiała - zawsze taka sama

| Nauki przyrodnicze
Christi Bubac

Samice fok szarych (szarytek) mają niezmienną osobowość.

W okresie od 2008 do 2016 r. Christi Bubac z Uniwersytetu Alberty i zespół kierowany przez Fisheries and Oceans Canada prowadził badania w największej kolonii fok szarych na świecie na wyspie Sable. Biolodzy sprawdzali śmiałość samic podczas obrony młodych. To jedno z pierwszych badań tej cechy u dzikich ssaków morskich.

Zaobserwowaliśmy, że samice zachowują się konsekwentnie w czasie sezonu rozrodczego. Chodzi nie tylko o poszczególne lata, ale i o okres laktacji w danym roku. To przykład zwierzęcej osobowości, ze stałymi różnicami osobniczymi utrzymującymi się w czasie - opowiada Bubac.

Doktorantka sprawdzała także, jak się ma odwaga lub nieśmiałość do sukcesu rozrodczego.

Szarytki karmią piersią 16-18 dni, mają więc bardzo mało czasu na to, by jak najlepiej odżywić młode. W tym czasie szczenięta potrajają swoją masę. Waga w czasie odstawienia od piersi jest dobrym prognostykiem sukcesu rozrodczego, bo wskazuje na szanse młodego na przeżycie.

Odkryliśmy, że średnio śmielsze samice odstawiały szczenięta, które były 2 kg cięższe niż w przypadku najbardziej nieśmiałych samic, co korzystnie wpływało na ich szanse przeżycia 1. roku.

To badanie pokazuje, że śmiałe młode samice szarytek przeważnie wykarmiają większe szczenięta. Oprócz tego wiadomo, że starsze foki szare także są odważniejsze. Skoro śmielsze zwierzęta mają większe młode i dłużej żyją, czemu [międzyosobnicze] różnice dotyczące śmiałości się utrzymują? Po co być nieśmiałym? - zastanawia się genetyk prof. David Coltman.

foki szare szarytki osobowość śmiałość Christi Bubac David Coltman