Czym są fundusze ETF i dlaczego warto w nie inwestować?

gieldomania.pl

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, bardzo popularnymi instrumentami stały się fundusze ETF. Chętnie inwestują w nie zarówno inwestorzy indywidualni, jak i inwestorzy instytucjonalni. Czym różnią się one od zwykłych funduszy? Czy warto inwestować w ETF, a jeżeli tak to dlaczego? Podpowiadamy.

Czym są fundusze ETF?

Zanim przejdziemy do tego czy warto inwestować w ETF, warto bliżej się im przyjrzeć. Chociaż są to popularne instrumenty finansowe, nie każdy wie jak działają, a tym bardziej jakie dają możliwości i czym różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. W Polsce pojawiły się one bowiem stosunkowo niedawno. Pierwsze notowanie na GPW odbyło się dopiero w 2010 roku.

Tym co wyróżnia fundusze ETF spośród innych rodzajów funduszy jest właśnie to, że są one instrumentami giełdowymi. Wskazuje zresztą na to sam skrót ETF, którego rozwinięcie to Exchange Traded Fund (tłum. fundusz giełdowy).

Instrumenty te są notowane na giełdzie na takich samych zasadach jak, będące papierami wartościowymi, akcje. Można kupić je w trakcie trwania każdej sesji giełdowej. Aby to zrobić trzeba posiadać jednak rachunek maklerski. Można otworzyć go m.in. w XTB, TMS, Degiro czy Exante. Więcej informacji oraz analizy ofert wspomnianych brokerów znajdziesz tutaj. Każdy z brokerów posiada w swojej ofercie szeroką gamę instrumentów. Zlecenia kupna albo sprzedaży można składać przez całą sesję na dowolną liczbę ETF.

Fundusze ETF odzwierciedlają zachowania wybranych rynków. Najczęściej są oparte na indeksach giełdowych, co sprawia, że same w sobie są dość zróżnicowane. Mogą odwzorowywać zachowanie m.in. indeksów akcji i obligacji. W przeciwieństwie do zwykłych funduszy inwestycyjnych wyróżniają się zarządzaniem pasywnym, co oznacza, że ich zadaniem jest odzwierciedlenie indeksu 1:1.

Inwestowanie w fundusze ETF wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów. Mowa o prowizji maklerskiej, opłatach administracyjnych czy opłatach licencyjnych. Ostatecznie koszty inwestycji są z reguły dużo niższe aniżeli w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych. Ma to związek z różną strategią inwestycyjną i sposobem zarządzania. Często zwracają na to uwagę osoby, które tłumaczą inwestorom dlaczego warto inwestować w ETF i próbują ich do tego przekonać.

Czy warto inwestować w ETF?

Czy warto inwestować w ETF, a jeżeli tak to dlaczego? Trzeba przyznać, że są to instrumenty, które mają wiele zalet. Ze względu na to, że naśladują indeksy giełdowe, dają szansę na łatwe zróżnicowanie portfela. To z kolei przekłada się przynajmniej na częściowe ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

W kontekście tego dlaczego warto inwestować w ETF koniecznie trzeba wspomnieć o ich przejrzystej strategii. Decydując się na zakup danego funduszu inwestor od razu wie w co ten inwestuje, a także jaki jest jego cel. Odwzorowują one zachowania indeksów, co oznacza, że nie osiągają od nich wyższych stóp zwrotu, ale też nie mogą osiągać niższych.

Do tego dlaczego warto inwestować w ETF przekonuje też ich wysoka płynność czy łatwy dostęp. To nie oznacza jednak, że nie mają one żadnych wad. Jak każda inna inwestycja wiążą się one z ryzykiem. Przy instrumentach notowanych na giełdach zagranicznych dochodzi nam dodatkowo ryzyko walutowe.

O tym czy warto inwestować w ETF każdy inwestor musi zdecydować sam, uwzględniając ich wszystkie zalety i wady.

Zalety:

 • Instrumenty te wyróżnia zarządzanie pasywne. Dokładnie odzwierciedlają one zachowanie indeksów giełdowych, co nie dość, że ogranicza ryzyko inwestycyjne, to jeszcze obniża koszty całej inwestycji.
 • Mają one ściśle określoną strategię inwestycyjną. Polega ona na jak najwierniejszym odzwierciedleniu zachowania wybranego indeksu.
 • Ze względu na to, że naśladują indeksy, są sposobem na posiadanie zróżnicowanego portfela inwestycyjnego.
 • Inwestując w ETF można liczyć na dużo niższe opłaty za zarządzanie niż w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych. Koszty zarządzania tego typu funduszami mogą być nawet kilkukrotnie niższe. Nie są przy nich pobierane opłaty manipulacyjne.
 • Instrumenty te podlegają bieżącej wycenie. Są wyceniane przez rynek w trakcie trwania sesji giełdowej.
 • Żeby zacząć w nie inwestować wystarczy posiadać rachunek maklerski. Za jego pośrednictwem na każdej sesji giełdowej można kupić albo sprzedać dowolną liczbę ETF. Zapewnia to zarówno łatwe wejście, jak i wyjście z inwestycji.
 • Płynność funduszy ETF jest wspierana przed animatorów. To pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie pozycji.
 • Mając w swoim portfelu ETF można liczyć na korzyści płynące z wypłacanych dywidend. Zależy to jednak od tego, czy wypłacają je spółki należące do odwzorowywanego indeksu.
 • Na całym świecie wybór ETF jest ogromny. Mogą opierać się one o indeksy bazowe z największych światowych giełd.

Wady:

 • Inwestując w fundusze ETF inwestor bierze na siebie stosunkowo wysokie ryzyko rynkowe. Wynika ono ze znacznych wahań cen indeksów bazowych. Jednocześnie jest ono niższe niż w przy zakupie akcji pojedynczych spółek.
 • Inwestowanie w zagraniczne fundusze ETF wiąże się z ryzykiem walutowym. W takim przypadku na stopę zwrotu z inwestycji ma wpływ nie tylko zachowanie indeksu, ale również wahania kursowe.
 • Inwestycje te są obciążone również ryzykiem emitenta. Tytuły uczestnictwa funduszu mogą zostać usunięte z giełdy. Na wypadek delistingu emitenci z reguły odkupują je jednak od inwestorów i wypłacają należny kapitał.
 • Rynek funduszy ETF w Polsce nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w USA czy innych krajach europejskich. Na GPW jest obecnie notowanych jedynie 11 funduszy.
 • Istnieją fundusze ETF, w przypadku których inwestor przy zakupie musi liczyć się z dość wysoką prowizją i wyższymi kosztami za zarządzanie. Zawsze przed dokonaniem transakcji należy upewnić się ile one wynoszą.
 • Ponieważ są one zarządzane pasywnie, w przeciwieństwie do zwykłych funduszy inwestycyjnych nie mogą osiągnąć lepszego wyniku niż benchmark.

fundusze ETF