Nadchodzi epoka fuzji jądrowej

| Ciekawostki
LLNL

W ciągu najbliższych dekad reaktory fuzyjne staną się ekonomicznie opłacalnym sposobem pozyskiwania energii. Dlatego też, jak uważają eksperci z Durham University oraz Culham Centre for Fusion Energy, decydenci już teraz powinny kreślić plany zastąpienia elektrowni atomowych elektrowniami fuzyjnymi.

Naukowcy przyjrzeli się całej stroni ekonomicznej reaktorów fuzyjnych, poczynając od ich budowę, poprzez czas pracy, po utylizację i porównali je z analogicznymi kosztami energetyki jądrowej. Z ich analiz wynika, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości koszt pozyskania energii z reaktora fuzyjnego będzie taki sam jak z reaktora jądrowego. Oczywiście, że musieliśmy dokonać pewnych założeń, jednak przewidujemy, że koszty energii z fuzji jądrowej nie będą znacząco wyższe niż tej z rozpadu atomowego - mówi profesor Damian Hampshire. Reaktory fuzyjne mogą zatem stać się niemal niewyczerpanym źródłem taniej energii, a przy tym nie będą przyczyniały się ani do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, ani nie będą wytwarzały dużej ilości niebezpiecznych odpadów. Reaktory fuzyjne niemal nie produkują odpadów radioaktywnych, nie korzystają z wysoce radioaktywnych materiałów, co oznacza, że nie może dojść do wycieków niebezpiecznych substancji. W reaktorach takich nie można wytwarzać materiałów służących do produkcji broni atomowej. Nie ma też problemu z paliwem, gdyż reaktory korzystają z deuteru pozyskiwanego z wody morskiej oraz trytu, które same produkują.

Autorzy analizy mają nadzieję, że przekona ona polityków oraz sektor prywatny do zwiększenia nakładów na badania nad fuzją. Do pokonania zostało jeszcze nieco przeszkód technologicznych, ale mamy teraz mocne argumenty, poparte najlepszymi dostępnymi danymi, że energia fuzyjna może już wkrótce stać się opłacalna. Mamy nadzieję, że dzięki temu znajdą się pieniądze na przezwyciężenie wspomnianych trudności oraz przyspieszenie procesu planowania przejścia na energię fuzyjną - mówi Hampshire.

Warto też wspomnieć, że w swojej analizie naukowcy nie brali pod uwagę kosztów związanych z koniecznością odpowiedniego przechowywania przez dziesiątki czy setki lat odpadów z tradycyjnych elektrowni atomowych. W przypadku reaktorów fuzyjnych radioaktywnym (umiarkowanie) elementem jest sam tokamak.

fuzja jądrowa ekonomia opłacalność analiza