W archeologii jedynie eksperyment może dać odpowiedzi na niektóre pytania