Dron sfilmował ryzykowną metodę polowania garbogrzbietów: żerowanie związane z wypływaniem na brzeg

| Nauki przyrodnicze
Southern Cross University (SCU)

Australijscy badacze po raz pierwszy udokumentowali unikatową, a jednocześnie bardzo ryzykowną metodę polowania garbogrzbietów Sousa sahulensis. Posługując się dronem, sfilmowali polowanie związane z wypływaniem na brzeg (ang. strand feeding).

Dr Daniele Cagnazzi z Uniwersytetu Krzyża Południa wykorzystał drony, by sfilmować stado garbogrzbietów S. sahulensis w rzece Fitzroy w stanie Queensland. By schwytać posiłek, zarówno młode, jak i dorosłe osobniki wypływały na błotnisty brzeg.

Dr Cagnazzi od 13 lat bada garbogrzbiety z rzeki Fitzroy, posługując się zdjęciami, filmami i testami genetycznymi.

Strand feeding występuje, gdy garbogrzbiety patrolują błotniste brzegi w poszukiwaniu ofiar. Gdy ofiara zostanie zlokalizowana, ssak płynie z dużą prędkością w kierunku brzegu, łapie rybę w pysk i przed ześliźnięciem z powrotem do wody leży przez moment na brzegu.

Taki typ żerowania jest bardzo niebezpieczny, ponieważ garbogrzbiety ryzykują, że utkną na brzegu. Ponieważ jest to rutynowo powtarzane zachowanie, musi zaspokajać dużą część dziennego zapotrzebowania na pokarm - ssak z rodziny delfinowatych musi każdego dnia spożyć ryby stanowiące odpowiednik 4-6% jego wagi.

Taki typ żerowania występuje tylko przy niskim poziomie pływu, gdy [strome] błotniste brzegi są odsłonięte, dlatego zmiana habitatu - zwiększona częstość powodzi i sedymentacja - może wpłynąć na zdolność garbogrzbietów do strand feedingu [...]. Będziemy monitorować te zjawiska.

Dr Cagnazzi podkreśla, że delfiny z różnych stron świata stosują rozmaite strategie polowania; dotąd polowanie związane z wypływaniem na brzeg udokumentowano w bardzo nielicznych lokalizacjach, głównie u delfinów butlonosych. Rzeka Fitzroy to jedyne znane miejsce, gdzie S. sahulensis z pewnością zachowują się w ten sposób.

Strand feeding występuje głównie w dobrze naukowcom znanej grupie rodzinnej garbogrzbietów, która od dawna zamieszkuje rzekę Fitzroy. Liczba garbogrzbietów, które biorą udział w polowaniu związanym z wypłynięciem na brzeg całym bądź częścią ciała, waha się od 1 do 2.

Chcemy wykorzystać analizę fotografii i danych genetycznych, by określić, czy strand feeding jest zachowaniem przekazywanym kulturowo z matki na cielęta.

Warto przypomnieć, że wcześniej inna grupa badaczy zauważyła, że podczas zalotów samce garbogrzbietów S. sahulensis dają samicom prezenty.

 

garbogrzbiet Sousa sahulensis rzeka Fitzroy polowanie związane z wypływaniem na brzeg strand feeding Daniele Cagnazzi